18 Ιαν 2020

Η "επανάσταση μέσα στο μυαλό"


Η αριστερή κουλτούρα της δεκαετίας του 1960 κληροδότησε στις επόμενες γενιές ένα σοβαρό μεταφραστικό λάθος.

Το λάθος αυτό συνίσταται στην ιδέα της "επανάστασης μέσα στο μυαλό."

Δεν υπάρχει τίποτε κακό σ' αυτή καθαυτή την ιδέα, εφόσον πρώτα έχει επιτευχθεί με συλλογικό τρόπο η επανάσταση έξω απ' το μυαλό, στην αντικειμενική πραγματικότητα: "επανάσταση μέσα στο μυαλό" ήταν αυτό που ζήτησε ο Λένιν στα τελευταία του κείμενα όταν έκανε λόγο για την ανάγκη ραγδαίας ανάπτυξης της "κουλτούρας" και "παιδείας" των σοσιαλιστών, την οποία και έκρινε αυστηρότατα, ως εντελώς ανεπαρκή για τα πραγματικά καθήκοντα του σοσιαλισμού. Ήταν επίσης αυτό που ζήτησε ο Μάο, με την Πολιτισμική Επανάσταση. Με την λεπτομέρεια όμως ότι είχαν πρώτα ξοδέψει δεκαετίες της ζωής τους εργαζόμενοι ασταμάτητα --και με τελική επιτυχία!-- για την επανάσταση έξω απ' το μυαλό.

Η δυτικοευρωπαϊκή νεολαία, που δεν είχε ιδέα για το πώς να πετύχει την υλικά απτή επανάσταση που είναι αναγκαίο να προηγηθεί της "επανάστασης μέσα στο μυαλό", δεν είχε και την παραμικρή εμπειρία των δυσκολιών και της σκληρότητας της εμπειρίας της επανάστασης έξω απ' το μυαλό. Μετέφρασε λοιπόν τη συνθηματολογία της Πολιτισμικής Επανάστασης, της οποίας έτυχε να είναι σύγχρονη, στα δικά της πολύ στενότερα και πολιτικά οπισθοδρομικά πλαίσια, αφήνοντας έξω τα καθήκοντα της επανάστασης ως συνολικά ανατρεπτικής παρέμβασης στη θεσμική πραγματικότητα και κρατώντας μόνο ένα ατομικοποιημένο πρόταγμα εγκεφαλικής "φώτισης", το οποίο ανέμειξε με αρκετές δόσεις ελευθεριακού ατομικισμού και new age δοξασιών.

Η κυρίαρχη αριστερή κουλτούρα του ύστερου καπιταλισμού στη Δύση (δηλαδή, η "αριστερή" έκφραση της κουλτούρας του ύστερου καπιταλισμού) είναι μια εκφυλισμένη εκδοχή της εκφυλισμένης εκδοχής της επανάστασης που διέδωσαν τα δυτικά ύστερα 60.

Αν σε προηγούμενες δεκαετίες η κουλτούρα αυτή ήταν απλώς αντιληπτή ως εύπεπτα ανώδυνη (και για αυτό αρκετά δημοφιλής), οι συνέπειές της υπό το κράτος των τωρινών περιστάσεων είναι τραγικές: καθώς η φτώχεια και η ανέχεια εντείνονται σε τέτοιο βαθμό που όλοι, ακόμα και οι πιο προνομιούχοι, βρίσκονται ευθέως αντιμέτωποι με το θέαμα συνανθρώπων τους πεταμένων στο δρόμο, να ζητιανεύουν, να τρώνε από τα σκουπίδια, να κλέβουν μόνο και μόνο για να έχουν κάτι να φάνε, να μένουν χωρίς στοιχειώδη υγειονομική κάλυψη και περίθαλψη, η κοινωνία μας ξόδεψε πολύτιμο πολιτικό χρόνο αναζητώντας, μάταια φυσικά και χωρίς καμία λογική, το ανέξοδο όνειρο της "επανάστασης μέσα στο μυαλό", της χειραφέτησης που πιστοποιεί το εγώ για το εγώ, της απόσυρσης, ουσιαστικά, από το τραύμα της πραγματικής ζωής προς κάθε λογής φαντασιώσεις εγκεφαλικής και ψυχικής παντοδυναμίας.

Ήρθε ο καιρός να θαφτεί τελεσίδικα αυτό το μείγμα δυτικής έπαρσης και ατομικιστικής φενάκης: καμία επανάσταση δεν μπορεί να γίνει "στο μυαλό" αν δεν γίνει επίσης έξω από αυτό, στο απέραντα αδρανές και δυσκίνητο πεδίο της πραγματικότητας που τρώει τέτοιου είδους εφηβικές φαντασιώσεις για πρωϊνό. Μόνο αυτοί που έχουν αναμετρηθεί αρκετά με την πραγματικότητα για να σφυρηλατήσουν την συλλογικότητα που κάνει εφικτή την επανάσταση έξω απ' το μυαλό μπορούν να είναι αυθεντικοί δικαιούχοι μιας δεύτερης επανάστασης, που θα αφορά τις πιο βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και έξεις που κληροδότησαν δεκαετίες ζωής στην καπιταλιστική κοινωνία.

Αυτός είναι ένας βασικός λόγος που οι εργάτες, και όχι οι διανοούμενοι, είναι η τάξη που προηγείται έμπρακτα στην αντίληψη ιδεολογικών και οργανωτικών καθηκόντων στην παρούσα φάση, που έχει τον πρώτο λόγο, και την οποία ο ταξικά σκεπτόμενος διανοούμενος γνωρίζει πως πρέπει να ακολουθεί, μαθαίνοντας από αυτή αντί να περιορίζεται στο να τής κάνει άχρηστα μαθήματα. Επειδή ο εργάτης δεν ζει "στο μυαλό" αλλά στην αδήριτη πραγματικότητα, ξέρει πολύ καλύτερα από τον διανοούμενο πώς να πει το αναγκαίο, και πώς να ξεχωρίσει το αναγκαίο. Ξέρει πολύ καλύτερα πώς να διυλήσει, απ' το ατέρμονο πεδίο της πληροφορίας στο οποίο ο διανοούμενος συνηθίζει να χάνεται, αυτό που είναι απαραίτητο να διαδοθεί και να εμπαιδωθεί.

Για αυτό και δεν υπάρχει διανόηση που να είναι ανίκανη να μάθει από την εργατική τάξη. Η διανόηση που αγνοεί την εργατική τάξη δεν είναι διανόηση, γιατί δεν είναι ικανή ανακλαστικής σκέψης, δηλαδή κριτικής σκέψης -- και δεν υπάρχει σκέψη που δεν είναι κριτική. Η σημερινή "διανόηση" είναι, στην συντριπτική της πλειοψηφία, διανόηση που μπέρδεψε τον ναρκισσιστικό αυτοματισμό που τής εξασφάλισαν δεκαετίες σχετικής ευμάρειας και απομάκρυνσης από τα λαϊκά στρώματα με τη σκέψη. Είναι μια μη διανόηση, ανίκανη να καταλάβει ότι είναι πια ουρά και όχι πρωτοπορία της κοινωνίας, για τον απλούστατο λόγο ότι οι ιδέες που διακόμισε εδώ και δεκαετίες ανήκουν στον μεγάλο σωρό διακοσμητικών σκουπιδιών που συσσωρεύει καθημερινά ως προστατευτικό οδόφραγμα η άρχουσα, μεγαλοαστική τάξη.

Η άσκηση πολιτικής πρωτοπορίας δεν είναι κληρονομικό δικαίωμα, ούτε εξασφαλίζεται από σπουδές και πτυχία. Για να ηγηθείς με τρόπο αποτελεσματικό και χρήσιμο για τους άλλους πρέπει πρώτα να μαθαίνεις. Και για να μαθαίνεις, πρέπει πρώτα να είσαι αρκετά ταπεινός απέναντι στο ποιός μπορεί να είναι ο δικός σου δάσκαλος και ποιό το περιεχόμενο των μαθημάτων που χρειάζεσαι.
Πηγή: Lenin reloaded

Θέλεις να Θυ­σιά­σεις τα Παι­διά Σου για τους Αμε­ρι­κα­νο­Να­τοϊ­κούς Εγκλη­μα­τί­ες ;;

 -Όταν στέλνουμε φαντάρους μας έξω απ’ τη χώρα, γυρίζουν  φέρετρα
Γρά­φει ο Στέ­λιος Κα­νά­κης //

Τ δυο με­ραρ­χί­ες στην Ου­κρα­νία ενα­ντί­ον των Μπολ­σε­βί­κων.
«Πα­ρα­κα­λώ δη­λώ­σα­τε στον πρω­θυ­πουρ­γό και υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών ότι ο ελ­λη­νι­κός στρα­τός είναι στη διά­θε­σή τους και δύ­να­ται να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί δια κοινό αγώνα πα­ντα­χού, όπου η απο­στο­λή του κρί­νε­ται ανα­γκαία» ήταν το δου­λι­κό μή­νυ­μα που έστει­λε ο Βε­νι­ζέ­λος διά μέσου του Έλ­λη­να πρε­σβευ­τή στη Γαλ­λι­κή κυ­βέρ­νη­ση.
-Για να κα­τα­στεί­λου­με την μπολ­σε­βί­κι­κη Επα­νά­στα­ση τότε. Γύ­ρι­σαν πίσω φέ­ρε­τρα.
Ο ίδιος ο Βε­νι­ζέ­λος και η τάξη του είναι οι φυ­σι­κοί αυ­τουρ­γοί και για την Μι­κρα­σια­τι­κή κα­τα­στρο­φή. Ασύλ­λη­πτες οι απώ­λειες για τα με­γέ­θη της χώρας. Νε­κροί 60ο 1919 ο τότε υπη­ρέ­της των Άγ­γλων-Γάλ­λων και με­τέ­πει­τα «εθνάρ­χης» Βε­νι­ζέ­λος έστει­λε0.000 άμα­χοι, 24.200 στρα­τιώ­τες, 49.000 «τραυ­μα­τί­ες και απο­βιώ­σα­ντες», 18.000 αγνο­ού­με­νοι, πάνω από 1.000.000 πρό­σφυ­γες.
Για τα πε­τρέ­λαια του Ιράκ τότε.

-Στην Κορέα μάς πήγαν τα δου­λι­κά των Αμε­ρι­κά­νων. Επέ­στρε­ψαν 186 φέ­ρε­τρα.
-Από την Γιου­γκο­σλα­βία οι στρα­τιω­τι­κοί μας επέ­στρε­ψαν καρ­κι­νο­πα­θείς, από το απε­μπλου­τι­σμέ­νο ου­ρά­νιο των αμε­ρι­κά­νι­κων βομ­βών.

Ετοι­μα­ζό­μα­στε να στεί­λου­με στρα­τό (το πρό­τει­νε ο αμε­ρι­κα­νό­δου­λος Δέν­διας) στη Λιβύη. Προ­σω­πι­κό στη Σ. Αρα­βία. Ελ­λη­νι­κή φρε­γά­τα συ­νο­δό του Γαλ­λι­κού αε­ρο­πλα­νο­φό­ρου Σαρλ ντε Γκολ. 

Πάλι φέ­ρε­τρα θα γυ­ρί­ζουν.

Θέλει κα­νείς να θυ­σιά­σει τα παι­διά του για τους Αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κούς εγκλη­μα­τί­ες;

Να στεί­λου­με αυ­τούς και την τάξη τους. 
Αυ­τούς που ξε­που­λά­νε τη χώρα και δο­λο­φο­νούν το Λαό μας. Κι ας γυ­ρί­σουν σε φέ­ρε­τρα. Να ξε­βρο­μί­σου­με και ν’ ανα­σά­νου­με.
Απ το Ατέχνως 

Στέ­λιος Κα­νά­κης


Δες Ακόμη:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ "Ρ": ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ..


Παρουσίαση Τίτλου-Φωτο-Κειμένου:Viva La Revolucion

Ο "ξύλινος" λόγος δύο κομμουνιστικών κομμάτων *

.


Δόθηκε στη δημοσιότητα η κοινή  ανακοίνωση του Τουρκικού Κομμουνιστικού  Κόμματος και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. για τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις.  Η σημασία  και η βαρύτητα αυτής της κοινής ανακοίνωσης είναι τεράστια. 
Σε ένα διεθνές περιβάλλον που όλοι είναι εναντίον όλων προωθώντας ο καθένας τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας του, οι λυκοφιλίες, λυκοσυμμαχίες, διαγκωνισμοί,  διαπλέκονται σε απίστευτο βαθμό και με τρομερή ταχύτητα, οι μονοπωλιακοί όμιλοι θυσιάζουν ή ετοιμάζονται να θυσιάζουν στις πολεμικές συγκρούσεις που ήδη υφίστανται , αλλά και όσες προετοιμάζονται,  τα νιάτα, τους εργαζόμενους, τους λαούς της περιοχής, δημιουργώντας στρατιές εκατομμυρίων προσφύγων, έρχονται δύο κομμουνιστικά κόμματα και υψώνουν  φωνή λέγοντας "ΣΤΟΠ  στην αλλαγή συνόρων, σεβασμός στις  διεθνείς συνθήκες  που τα καθορίζουν." , "ΟΧΙ στα τα σχέδια για συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, από τις αστικές τάξεις των δύο χωρών". 
Δεν γνωρίζω αν και ποιους εντυπωσίασε το γεγονός της κοινής ανακοίνωσης, σε  αντίθεση με την άκρως πολεμική ατμόσφαιρα που επικρατεί. Φαντάζομαι  σε λίγους, εξαιρουμένων των μελών και των φίλων του ΚΚΕ,θα έφτασε αυτή η ανακοίνωση, αφού θάφτηκε το ζήτημα από τα ΜΜΕ. Από την άλλη  ένα μεγάλο μέρος των θαμώνων των social  media ,  έχει εκπαιδευτεί να προσπερνάει με ειρωνικό ανθυπομειδίαμα τις ανακοινώσεις του ΚΚΕ.
Παρόλα αυτά είναι μια ανακοίνωση που αναδεικνύει εκκωφαντικά την ουσία της θεωρίας μας , την ακαταμάχητη ανωτερότητα της. ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΑΝ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 

* Συνηθισμένος να ακούω για τον "ξύλινο" λόγο του ΚΚΕ , κάθε φορά που ανοίγει ζητήματα για λαϊκά δικαιώματα, αγώνες, ειρήνη, κλπ. σκέφτηκα να βάλω αυτό τον τίτλο στο άρθρο. Εξάλλου  δεν θα ήταν παράξενο, αν  κάποιοι κουνώντας το κεφάλι τους μισοειρωνικά , μισοαδιάφορα , πουν ,
"έλα μωρέ τώρα ,αυτά που λέει το ΚΚΕ είναι ανέφικτα, δε γίνονται"  
"δεν τρέχει τίποτα μωρέ"
"έτσι τα λένε για να μας τρομάξουν", 
"το παιδί μου δεν θα πολεμήσει , δε πα να πνιγούν όλοι τους"
ή θεωρήσουν ότι είναι λογικότερο να θυσιαστούν  τα νιάτα των χωρών μας για τα συμφέροντα των πολυεθνικών .
Ακολουθεί η κοινή  ανακοίνωση


Tο ΚΚ Ελλάδας και το ΚΚ Τουρκίας στο πλαίσιο των κοινών τους πρωτοβουλιών για τα συμφέροντα των δύο λαών και εξετάζοντας τις επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατέληξαν σε Κοινή Ανακοίνωση, την οποία δίνουν σήμερα στη δημοσιότητα:
«Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας με την κοινή μας τοποθέτηση επιδιώκουμε να παρέμβουμε στις επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις που διαμορφώνονται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και που προκαλούνται από κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να σύρουν τους δύο λαούς σε αιματηρές περιπέτειες για τα δικά τους συμφέροντα.
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, που καθορίζονται σήμερα τόσο από τους σχεδιασμούς των κυρίαρχων αστικών τάξεων των δύο χωρών όσο και από τα συμφέροντα άλλων αστικών τάξεων και ισχυρών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, έχουν "χτυπήσει κόκκινο". Κι αυτό γιατί εμπλέκονται στη σφοδρή διαπάλη για το μοίρασμα του ενεργειακού πλούτου της περιοχής, τους δρόμους μεταφοράς της Ενέργειας και των εμπορευμάτων. Αποτέλεσμα των σφοδρών ανταγωνισμών είναι οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πόλεμοι στην ευρύτερη περιοχή μας, όπως π.χ. στη Συρία και τη Λιβύη, οι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο που τροφοδοτούνται και από την αμερικανική επίθεση στο Ιράκ και τη δολοφονία Ιρανών και Ιρακινών αξιωματούχων.
Στον "φαύλο κύκλο" των ανταγωνισμών για τα συμφέροντα των μονοπωλίων συμμετέχουν διάφορα καπιταλιστικά κράτη και μεταξύ αυτών η Τουρκία και η Ελλάδα, με στόχο την προώθηση των συμφερόντων των αστικών τάξεων. Δημιουργούνται άξονες και αντιάξονες, ενώ ξεχωριστό και αυτοτελή ρόλο επιδιώκουν να έχουν οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
"Κομμάτι" αυτών των εξελίξεων είναι και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν μπορούν να προσμένουν τίποτα το θετικό για τις εξελίξεις από την εμπλοκή σε αυτές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.
Τα δύο κόμματά μας στηρίζονται στον προλεταριακό διεθνισμό, στη διεθνιστική αλληλεγγύη και με αυτές τις αρχές αντιμετωπίζουμε τις σύνθετες εξελίξεις στην περιοχή μας, παλεύοντας για τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα.
Υπογραμμίζουμε πως τόσο η συνεργασία όσο και οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων της Τουρκίας και της Ελλάδας, π.χ. για το ποια χώρα θα γίνει "ενεργειακός κόμβος", υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών.
Οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Έχουν συμφέρον να διεκδικήσουν να ζούνε ειρηνικά και να παλεύουν για το δικό τους μέλλον, κόντρα στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, στα καπιταλιστικά κέρδη, που οδηγούν στον πόλεμο και στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, το "ξερίζωμα" εκείνων των αιτιών που οδηγούν τους λαούς στην "κρεατομηχανή" του ιμπεριαλιστικού πολέμου.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση τα ΚΚ της Ελλάδας και της Τουρκίας:
  • Εναντιωνόμαστε σε κάθε περίπτωση θερμού επεισοδίου και πολεμικής εμπλοκής.
  • Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις παραβιάσεις των συνόρων και στην αμφισβήτηση των Διεθνών Συνθηκών που έχουν καθορίσει τα σύνορα στην περιοχή.
  • Υποστηρίζουμε τη θέση για μη αλλαγή των συνόρων και των Συνθηκών που τα καθορίζουν.
  • Καταδικάζουμε τις προσπάθειες από θέσεις στρατιωτικής ισχύος να διαμορφωθούν τετελεσμένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπως και τις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες των δύο χωρών που δημιουργούν υπόβαθρο πολεμικής αναμέτρησης.
  • Καταγγέλλουμε πως τα σχέδια για συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, από τις αστικές τάξεις των δύο χωρών, αποσκοπούν στο να βάλουν στο χέρι τα ξένα και ντόπια μονοπώλια τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας τους, δημιουργώντας όρους για μεγαλύτερες επιπλοκές και όξυνση της αντιπαράθεσης, κινδύνους για το περιβάλλον. Η εργατική τάξη, οι λαοί των δύο χωρών δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από αυτά τα σχέδια.
  • Παλεύουμε για απεμπλοκή των δύο χωρών από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για την επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων από ΝΑΤΟικές και άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων.
  • Παλεύουμε για την αποδέσμευση των χωρών μας από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για να διώξουμε τις αμερικανικές και ΝΑΤΟικές βάσεις από τις χώρες μας.
Τα ΚΚ της Ελλάδας και της Τουρκίας καλούμε την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα να δυναμώσουν την πάλη τους ενάντια στους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων και των ιμπεριαλιστικών ενώσεων, ενάντια στον εθνικισμό και ρατσισμό, για να φτάσει το μήνυμα πως οι γείτονες λαοί επιθυμούν και διεκδικούν να ζήσουν ειρηνικά!».

Εγκληματική οργάνωση βγαλμένη από το εγχειρίδιο του ναζιστικού κόμματος ΓερμανίαςΑποσπάσματα από την αγόρευση του Θανάση Καμπαγιάννη, εκ των συνηγόρων της Πολιτικής Αγωγής των Αιγύπτιων αλιεργατών, που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή

« (...)ο Μιχαλολιάκος λέει στις Θερμοπύλες το 2012 "Εσείς είσαστε τα τάγματα εφόδου". Εχουμε το βίντεο και ξέρουμε ότι από κάτω είναι στην πρώτη γραμμή ο Ρουπακιάς και η Νίκαια με τα ρούχα πόλεως (...) Και συνεχίζει, για να μη μείνει αμφιβολία: "Οι ξιφολόγχες θα ακονίζονται στα πεζοδρόμια", φράση που επαναλαμβάνει πολλές φορές (...) Είναι μετάφραση του ύμνου των SA, των ταγμάτων εφόδου του ναζιστικού κόμματος (σας το είπε το πρώην στέλεχος της ΧΑ Σταύρου, αλλά και σχετικά έγγραφα). Αλλο καταλαβαίνει το πλατύ κοινό, άλλο καταλαβαίνουν οι μύστες με αναφορά σε "ξιφολόγχες". Αυτός ο διπλός λόγος εκπαιδεύει τους μυημένους στη συνωμοτικότητα. Και η συνωμοτικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τέλεση εγκληματικών πράξεων και με τη συγκάλυψή τους. Η φράση "η ΧΑ δεν έχει σχέση με το ναζισμό" είναι σχολείο για τη φράση "η ΧΑ δεν έχει σχέση με τη δολοφονία στο Κερατσίνι". Απ' αυτήν την άποψη, ο εθνικοσοσιαλισμός δεν είναι απλά το κίνητρο, αλλά η συνωμοτική γλώσσα της εγκληματικής οργάνωσης».
 
Τα παραπάνω αποτελούν μία από τις πολλές σημαντικές αναφορές του Θανάση Καμπαγιάννη, εκ των συνηγόρων της Πολιτικής Αγωγής των Αιγύπτιων αλιεργατών, στην αγόρευσή του στη δίκη της Χρυσής Αυγής που ξεκίνησε την Τετάρτη και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή. Ο Θ. Καμπαγιάννης επισήμανε για τα τάγματα εφόδου ότι με διαφορετικές λέξεις κατηγορούμενοι και μάρτυρες κατηγορητηρίου περιέγραψαν το ίδιο πράγμα (ομάδες ασφαλείας, ομάδες κρούσης, στρατιωτικά αγήματα, τάγματα ασφάλειας, φάλαγγα, πολιτοφυλακή...). «Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι η ύπαρξη μιας διπλής δομής - αφενός ενός κοινοβουλευτικού κόμματος αφετέρου μιας παραστρατιωτικής δομής - είναι βγαλμένη από το εγχειρίδιο του ναζιστικού κόμματος Γερμανίας. Είναι μια στρατηγική την οποία ο Μιχαλολιάκος ξεπατίκωσε από τον Χίτλερ...».Και πρόσθεσε: «Το όπλο, το εργαλείο της βίας στην περίπτωση αυτής της οργάνωσης, η εφοδιαστική υποδομή της, είναι οι ομάδες κρούσης της. Κάθε φορά που μια τέτοια ομάδα κρούσης της ΧΑ χτυπάει, η βία πιστώνεται άμεσα σε όλη την οργάνωση (....) Οτι η ΧΑ καθάρισε! Και αυτό το ξέρουν και το καμαρώνουν τα μέλη της οργάνωσης. Γιατί καμαρώνει ο Λαγός με το "τους μακελέψαμε"; 
Γιατί ξέρει ότι αύξησε την αξία της οργάνωσης. Γιατί λέει ο Αποστόλου "ανεβασμένος τώρα ο Ρουπακιάς, έκανε κάτι καλό για το κόμμα"; Είναι τρελοί; Η βία μοχλεύει την αξία της οργάνωσης. Και η βία των ομάδων κρούσης πιστώνεται κατευθείαν, είναι επιταγή πληρωτέα επί τη εμφανίσει».

Παραχάραξη του αποδεικτικού υλικού
 
Ο συνήγορος σημείωσε για την εισαγγελική πρόταση της Αδ. Οικονόμου ότι «δεν τοποθετήθηκε επί του πυρήνα του κατηγορητηρίου, του επιχειρησιακού μηχανισμού τέλεσης των αξιόποινων πράξεων».

«Το σημαντικότερο όμως», τόνισε χαρακτηριστικά, «είναι ότι συστηματικά σε σκέψεις και συλλογισμούς της η εισαγγελέας παραχάρασσε το αποδεικτικό υλικό με αποκλειστικό σκοπό να δικαιώσει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης. Είχαμε μια εισαγγελική πρόταση που όχι μόνο δεν διαφώτισε, αλλά ενεργητικά συσκότισε και διέστρεψε το αποδεικτικό υλικό».

Ζήτησε τέλος από το δικαστήριο την καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, λέγοντας: «Σας καλούμε να βγάλετε μια απόφαση που να αντιστοιχεί στη συντριπτική αποδεικτική διαδικασία που προηγήθηκε, μια απόφαση που να κάνει πάταγο, μια απόφαση που να μην επιτρέπει παρερμηνείες».

Ο,τι κινείται σφάζεται...
 

Eurokinissi
Μεταξύ των πολλών στοιχείων και επιχειρημάτων, «ξεδίπλωσε» τις επιθέσεις της Χρυσής Αυγής από το 1992 και τις πρώτες καταδικαστικές αποφάσεις, με αποκορύφωμα την απόπειρα δολοφονίας του Δ. Κουσουρή από το στέλεχος της ΧΑ Ανδρουτσόπουλο, το 1998, και την απόπειρα δολοφονίας των μελών του «Αντίπνοια» από το στέλεχος της ΧΑ Β. Σιατούνη και τον Αθ. Στράτο, το 2008.

Για τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις επισήμανε ότι «και οι δύο ξεκαθαρίζουν ότι ομάδες μελών της ΧΑ, με επικεφαλής στέλεχός της, τελούν επιθέσεις με ανθρωποκτόνο σκοπό σε βάρος ανθρώπων που δεν τους γνωρίζουν αλλά τους επιλέγουν με βάση την ιδεολογία της οργάνωσης».

Για τη δικαστική απόφαση σχετικά με τη δολοφονία του Πακιστανού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα, το 2013, όπου ξεκαθαρίζεται ότι το κίνητρο ήταν ρατσιστικό και οι δράστες βγήκαν για να σκοτώσουν, σημείωσε: «Η κυρία εισαγγελέας είπε ότι η απόφαση αναφέρει ότι βγήκαν για τη βραδινή τους έξοδο και ότι δεν είχαν σχέση με τη ΧΑ. Κυρία πρόεδρε, πουθενά δεν αναφέρει τέτοιο πράγμα η απόφαση, ότι δεν είχαν σχέση με τη ΧΑ». Επίσης αναφέρθηκε στη δικαστική απόφαση για την οργανωμένη επίθεση σε Πακιστανούς εργάτες στην Ιεράπετρα. «Το ότι η ΧΑ έκανε τέτοιου τύπου δράσεις και αυτό ήταν πανελλαδική τακτική της, το να πηγαίνει σε βιομηχανίες και να αναζητά αν δουλεύουν εκεί ξένοι, το ξέρετε από δηλώσεις στελεχών», πρόσθεσε.


Κάνοντας αναφορά σε συλλογικές δράσεις της οργάνωσης με ναζιστικά πρόσημα, τόνισε: «Είναι σημαντικό, γιατί προσφέρει το κίνητρο των εγκληματικών πράξεων σε βάρος αυτών που επιλέγονται βάσει της ιδεολογίας και στοχοποιούνται ως "υπάνθρωποι"». «Η ιδεολογία έχει προφανείς συνέπειες στην αντιμετώπιση των αλλοδαπών», πρόσθεσε, παραπέμποντας σε σχετικές δηλώσεις Μιχαλολιάκου για ρατσισμό, «και επίσης στην αντιμετώπιση των πολιτικών αντιπάλων» (σχετική ομιλία του στελέχους Μάστορα στην ορκωμοσία για το πώς πρέπει να τσακίζονται οι πολιτικοί και ιδεολογικοί αντίπαλοι).

Σχετικά με την «Αρχή του Αρχηγού», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο εν λόγω κείμενο: «Στην κορυφή αυτής της Ιεραρχικής πυραμίδας βρίσκεται ο Ανθρωπος που όλοι σεβόμαστε και όλοι ακολουθούμε. Ο γνήσιος εκφραστής της Ιδεολογίας μας, ο Αρχηγός μας ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Η έννοια του Αρχηγού - Καθοδηγητή στην Ιδεολογία μας προσλαμβάνει μεταφυσικό περιεχόμενο. Ως μεταφυσικό περιεχόμενο ορίζουμε την ακράδαντη πίστη όλων των Χρυσαυγιτών πως ο Αρχηγός μας είναι ο Ανθρωπος που θα οδηγήσει την Ιδεολογία μας στην Τελική Νίκη εναντίον των δυνάμεων του σκότους».

Για την υποψηφιότητα του Μιχαλολιάκου στις δημοτικές εκλογές το 2010, επισήμανε ότι η εκλογή του ήταν ο στόχος, το εργαλείο ήταν οι επιθέσεις σε βάρος αλλοδαπών. Παρέπεμψε σε σχετικές δηλώσεις του Μιχαλολιάκου (21/1/2012) στα κεντρικά γραφεία: «Δεν κάνει τίποτα, λέει, η Χρυσή Αυγή για την πλατεία Αττικής, τον Αγιο Παντελεήμονα, τα Πατήσια, για την Κυψέλη. Ε, ποιοι μαχαιρωθήκανε τότε σ' αυτές τις περιοχές για να μείνουνε κάποια κομμάτια ελληνικά... Στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα ποιοι παίζανε ξύλο με τα ΜΑΤ και τρώγανε τα χημικά, οι κάτοικοι ή οι χρυσαυγίτες;».

Χαρακτήρισε το πογκρόμ του 2011 στο κέντρο της Αθήνας, μετά τη δολοφονία Καντάρη, «σημείο καμπής για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής». Αναφέρθηκε επίσης σε σχετικό ανατριχιαστικό έγγραφο του ΕΚΑΒ. «Αυτό το έγγραφο είναι το "ό,τι κινείται σφάζεται". Ποιος έσπασε όλα αυτά τα κεφάλια; Αγνωστοι δράστες. Βέβαια, εσείς ξέρετε ότι στην περιοχή εκείνη την ώρα υπήρχε ομάδα κρανοφόρων που την κίνησή της την καθόριζε ο κατηγορούμενος Κασιδιάρης», υπογράμμισε.

Η δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες
 
Για τη δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες αναφέρθηκε στην προαναγγελία της επίθεσης από τον Λαγό σε ομιλία του στο Πέραμα. «Οι δύο βασικές δράσεις των ομάδων κρούσης στο Πέραμα τίθενται ως στόχοι στις 11/6/2012. Βέβαια, το χτύπημα στο ΠΑΜΕ είναι πιο δύσκολο, γι' αυτό και χρονικά ήρθε δεύτερο». Η συγκεκριμένη επίθεση έχει προαναγγελθεί όχι μόνο από τον Λαγό, είναι κεντρική επιλογή. Καταρχάς, ο Μουλιανάκης ξεκαθαρίζει στην ομιλία του στο Πέραμα ότι «είναι προσωπική επιλογή του Αρχηγού να υπάρχει γραφείο στο Πέραμα».

Επισήμανε ότι υπάρχει «μια συγκεκριμενοποίηση της στοχοποίησης που γίνεται από τον Λαγό, όχι γενικά στους ξένους αλλά στους Αιγύπτιους αλιεργάτες και ειδικότερα στο σπίτι της οικογένειας Αμπού Χάμεντ, με σκοπό να τσακίσουν, να μακελέψουν, να σφάξουν οποιονδήποτε είναι μέσα σ' αυτό». «Το έγκλημα ήταν ρατσιστικό, είναι ένα τυπικό έγκλημα απανθρωποίησης του θύματος», πρόσθεσε ο συνήγορος και σχολίασε ότι η δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους «ήταν μόνο ένα "ζέσταμα", με δεδομένη την κλιμάκωση της βίας που ακολούθησε». 
Αναφέρθηκε ακόμα στην οικονομική διάσταση: «Το να κάνει κουμάντο η ΧΑ στην ιχθυόσκαλα ήταν κρίσιμο. Τι σας είπε ο Πανταζής; Δολάρια βγάζανε τα μάτια του Πατέλη όταν ξεφόρτωναν τα ψάρια που περίσσευαν από την ιχθυόσκαλα και τα μετέφερε στον Πατέλη για διανομές...».

Στην περιγραφή της δολοφονικής επίθεσης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ότι οι δράστες δηλώνουν πολιτική ταυτότητα και προφορικά, με τη φράση «Ελα να σου δείξω τι είναι η Χρυσή Αυγή», και με τις μπλούζες που φοράνε και οι οποίες γράφουν «Χρυσή Αυγή», στο ότι ηγετικό ρόλο έχει ο Πανταζής και στο ότι επιτιθέμενοι αδειάζουν έναν πυροσβεστήρα, τον οποίο φέρουν μαζί τους εκ των προτέρων - άλλη μια απόδειξη σχεδιασμού.

Αναφερόμενος στη δολοφονική επίθεση στον Αμπουζίντ Εμπάρακ, τόνισε: «Εχουμε χτυπήματα πολλαπλά, στοχευμένα στο κεφάλι. Με ρόπαλα, σιδερένια και ξύλινα. Πολλοί δράστες. Και σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίσταση: Την ώρα που κοιμόταν, την ώρα της μεγαλύτερης αδυναμίας. Σκεφτείτε τους εαυτούς σας, κύριοι δικαστές, πώς είστε την ώρα που ξυπνάτε άγαρμπα από έναν θόρυβο, πόση δυνατότητα έχετε να αντιδράσετε σε μια τέτοιου τύπου επίθεση. Και με αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, του ύπνου, πρέπει εμείς να επιχειρηματολογήσουμε για τον ενδεχόμενο δόλο; Οχι, κυρία πρόεδρε». 
Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας υποστήριξε ότι οι δράστες δεν είχαν ανθρωποκτόνο δόλο, επειδή «αν ήθελαν θα είχαν αποτελειώσει το θύμα».

Ο συνήγορος αναφέρθηκε και στη βοήθεια που δέχτηκαν οι χρυσαυγίτες από την Αστυνομία στη ΓΑΔΑ και στη ΔΕΕ, και συγκεκριμένα για την αλλαγή των ρούχων τους.

«Ο Πανταζής όχι μόνο δεν εκδιώχθηκε από την οργάνωση, αλλά ανέλαβε πόστο στο 5μελές της. Οχι μόνο δεν εκδιώχθηκε μετά την επίθεση στο ΠΑΜΕ, αλλά τρεις μέρες πριν τη σύλληψή του συζητά με δικηγόρο ο οποίος του λέει ότι η συζήτηση για το τι γραμμή θα ακολουθηθεί πρέπει να γίνει με τον Λαγό», τόνισε. Υπογράμμισε δε ότι για τη Χρυσή Αυγή «μέτρο της πειθαρχικής ποινής δεν είναι η νομιμότητα ή η παρανομία της ενέργειας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου, αλλά το αν το μέλος υπάκουσε ή παραβίασε τις εντολές του ανώτερου οργάνου».

Πώς δινόταν το «ΟΚ» για τις επιθέσεις
 
Αναρωτήθηκε ο συνήγορος: «Σε τι είδους οργάνωση αντιστοιχεί η άρνηση της ιδιότητας του μέλους όταν βρίσκεσαι στους κόλπους της και η παραδοχή της όταν αποχωρείς; Μόνο στη μαφία ταιριάζει αυτή η περιγραφή». Ανέφερε επίσης το παράδειγμα του κατηγορούμενου Ν. Αποστόλου, που περιγράφει με ακρίβεια στην σύζυγό του το «πώς δινόταν το "ΟΚ"» μιας επίθεσης μελών της Χρυσής Αυγής σε εχθρούς της οργάνωσης: «Ναι μωρέ, αυτό είναι... Εντάξει... Η ιεραρχία πώς πήγαινε... Για να κάνεις κάτι παίρνεις πρώτα τον Γιάννη, ο Γιάννης το λέει στον Μεγάλο και αν δώσει το ΟΚ ο Μεγάλος πας...». Στην απολογία του ο Αποστόλου είπε ότι όταν λέει «Μεγάλο» εννοεί τον Μιχαλολιάκο.

«Η ασφάλεια είναι κάποια άτομα εκ των ενόντων που κάθονται στο μπαλκόνι και αν δουν κάποια απειλή κλείνουν την πόρτα και καλούν το 100. Και τι χρειάζονται τότε οι στολές παραλλαγής; Οι χωριστοί κατάλογοι; Τα διαβαθμισμένα μηνύματα; Οι ασύρματοι; Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα; Οι στρατιωτικές εκπαιδεύσεις; Οι νυχτερινές διαβιώσεις στη Σαλαμίνα; Το έρπειν; Τα καπνογόνα για συνθήκες μάχης; Στρατιωτική δομή και δηλώσεις διευθυντών (Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός, Παναγιώταρος);», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Η ύπαρξη αυτού του μηχανισμού είναι το διαφοροποιητικό στοιχείο. «Είμαστε στρατιώτες, είμαστε πειθαρχημένοι, είμαστε χρυσαυγίτες. Είστε σαν στρατός πειθαρχημένος. Να ευχαριστήσω τα παιδιά με τις μαύρες μπλούζες», λέει ο Μιχαλολιάκος (17/6/2012, βράδυ βουλευτικών εκλογών) και το είπε και αλλού. «Είπε ο Πουλικόγιαννης "ήταν ανατριχιαστικό, ενώ τον ξέρεις τον άλλον, είναι σαν να σε διαπερνάει το βλέμμα του, ήταν στρατιώτης". Ο Χατζηδάκης παινευόταν ότι ήταν επικεφαλής τάγματος εφόδου και το δεξί χέρι του Λαγού. Και ως τέτοιος έδρασε εκείνο το βράδυ: Ως στρατιώτης. Ως δράστης που είχε υποτάξει τη βούλησή του!», τόνισε χαρακτηριστικά ο Θ. Καμπαγιάννης.

Αγέλη λύκων που χίμηξε στον Παύλο Φύσσα
 
«Λέει σε ένα τραγούδι ο Παύλος Φύσσας», ανέφερε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, «"Μια τέτοια μέρα είναι ωραία για να πεθαίνεις / όμορφα κι όρθιος σε δημόσια θέα / με λένε Παύλο Φύσσα από τον Περαία / Ελληνας κι ό,τι συνάδει αυτό, όχι μια σημαία". Σε μια αποδεικτική διαδικασία όπου είδαμε πολλές ελληνικές σημαίες και ακούσαμε πολλά για το έθνος, την πατρίδα κ.λπ., υπάρχει κάποιος που λέει "Ελληνας με ό,τι συνάδει αυτό, όχι μια σημαία" (...) Μια τέτοια αντίληψη για την ελληνικότητα είχε ο Φύσσας, διαμετρικά αντίθετη από τον βιολογικό εθνικισμό της ΧΑ. Κι αυτό ήταν κάτι που, πρέπει να το πούμε, ο Παύλος Φύσσας το είχε μάθει από την οικογένειά του, το έφερε σαν κληρονομιά (...) Αυτήν την εκδοχή ελληνικότητας έφερε ο Φύσσας και τη διέχεε μοριακά με τη μουσική του. Γι' αυτό ήταν επικίνδυνος για τη ΧΑ. Και ήταν οργανικά δεμένος με τη γειτονιά του, με την πόλη που τον γέννησε. Γι' αυτό υπήρξαν οι αντιδράσεις που υπήρξαν».
Τέλος, στάθηκε στη σημασία της προσέλευσης όλων των μαρτύρων σε όλες τις υποθέσεις, και ιδιαίτερα των δύο φοιτητριών για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γιατί εκείνη την άγρια νύχτα δεν έδρασε μόνο ο κόσμος των λύκων - γιατί αγέλη λύκων ήταν αυτοί που χίμηξαν πάνω στον Παύλο Φύσσα. Αλλά έδρασε, αναδύθηκε και ο κόσμος των μελισσών, ο κόσμος της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, ο κόσμος που βλέπει κάτω πεσμένο έναν άνθρωπο και δεν λέει "να ένας ξένος" αλλά "να ο αδελφός μου"».


Π. Καζ.
 
 
Ριζοσπάστης   Σάββατο 18 Γενάρη 2020 - Κυριακή 19 Γενάρη 2020

Η Κοσμολογική μυθολογία (Κοσμογονία) των αρχαίων λαών


Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, ο άνθρωπος συνεχώς προσπαθεί να ανακαλύψει, να κατανοήσει και να εξηγήσει τα μυστικά του απέραντου Σύμπαντος, όπως τα αντιλαμβάνονται οι ελλιπείς αισθήσεις του. Η προσπάθεια αυτή πέρασε μέσα από διάφορα στάδια, τα οποία είχαν κυρίως χαρακτηριστικά θρησκευτικά, μυθολογικά και μυστικιστικά.
Τους τελευταίους αιώνες και ιδιαίτερα στην εποχή μας, μέσω της παρατήρησης και του πειράματος, αλλά και λόγω της ανάπτυξης ικανών επιστημονικών οργάνων, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η επιστήμη της κοσμολογίας, ένας επιμέρους κλάδος της αστροφυσικής, η οποία με τη βοήθεια της κλασσικής αστρονομίας, προσπαθεί να εξηγήσει μέσω των φυσικών δομών συγκρότησης του Σύμπαντος… τη δημιουργία του, την εξέλιξη του και την πιθανή του κατάληξη.
Η επιστήμη της Κοσμολογίας δηλαδή, μελετά την αρχή του Σύμπαντος, τα στάδια εξέλιξής του, το πως έφτασε στη σημερινή του μορφή, πως δημιουργήθηκαν οι γαλαξίες, τα σμήνη και τα υπερσμήνη γαλαξιών, πως και πότε γεννήθηκαν οι αστέρες και τα πλανητικά συστήματα, τι θα απομείνει μετά το «θάνατό» τους και τελικά ποια μπορεί να είναι η παραπέρα εξέλιξη του Σύμπαντος. Επίσης προσπαθεί να δώσει τις όποιες απαντήσεις, στο τι μπορεί να υπήρχε πριν από τη γέννηση αυτού που αντιλαμβανόμαστε σήμερα ως «Σύμπαν».
Η σύγχρονη επιστήμη της κοσμολογίας διαφέρει από τις αρχαίες κοσμογονικές μυθολογικές θεωρίες (κοσμογονία), ως προς το γεγονός, ότι στοχεύει, όπως προαναφέραμε, στην κατανόηση της φυσικής συγκρότησης του Σύμπαντος και των νόμων οι οποίοι το κυβερνούν. Η κοσμογονία μέσα από την αφηγηματική παρουσίαση των μύθων, οι οποίοι ήταν επηρεασμένοι από τις εκάστοτε θρησκευτικές παραδόσεις, συνδεδεμένη τις περισσότερες φορές με θεογονικούς μύθους, προσπαθούσε να δώσει απαντήσεις για την ύπαρξη του Σύμπαντος, της Γης και του ανθρώπου, οι οποίες οδηγούσαν τις περισσότερες φορές, σε μια συνειδητή και εσκεμμένη πράξη δημιουργίας από ένα ή περισσότερα υπέρτατα όντα, δηλαδή τους εκάστοτε θεούς.
Κατά τη χρονική περίοδο της ανθρώπινης πολιτισμικής ανάπτυξης, η οποία καλείται Νεολιθική εποχή (περίπου 6.800 – 3.200 π.κ.ε), έλαβαν χώρα και οι πρώτες μυθολογικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία του Κόσμου. Ήταν κυρίως αυτές των αρχαίων Σουμέριων, των Βαβυλώνιων, των Ασσύριων, των Αιγυπτίων, των Κινέζων και πολλών πρωτόγονων φυλών της Αφρικής.
Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι εκείνης της μακρινής εποχής, θεωρούσαν πως η Γη είναι επίπεδη και στρογγυλή, και ο τόπος στον οποίο κατοικούσαν βρισκόταν στο κέντρο της. Γύρω τους υπήρχαν άγνωστοι τόποι γεμάτοι εχθρούς, με τους οποίους δεν μπορούσαν, αλλά και δεν έπρεπε να έρθουν σε επαφή.
Πίστευαν πως τα άστρα του ουρανού ήταν τα άρματα των θεών τους, οι οποίοι περιδιάβαιναν και έλεγχαν τον κόσμο. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε τίποτα παρά μόνο το χάος.
Με την πάροδο των αιώνων, άρχισαν να πλάθονται διάφοροι πιο συμπαγείς, πιο στέρεοι μύθοι για τη δημιουργία του Σύμπαντος και την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους πάνω στη Γη.
Στους περισσότερους από τους γνωστούς μύθους, ο πρωτόγονος ανθρωπομορφισμός κυριαρχεί στις βασικές αρχές και στις δυνάμεις της δημιουργίας (το αρσενικό και το θηλυκό, η προέλευση των θεών από τη σύλληψη των αρχέγονων γονέων, θεότητες που αποκαλύπτονται µε ανθρώπινη μορφή κλπ).

*Το παραπάνω κείμενο, αποτελεί μέρος  εισαγωγικού αποσπάσματος, από το υπό έκδοση τετράτομο έργο μου, «Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό των Άστρων και των ουράνιων αντικειμένων».

Να επαναλειτουργήσει πλήρως το Γηροκομείο Αθηνών – Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων


Να επαναλειτουργήσει πλήρως το Γηροκομείο Αθηνών. Οι αρμόδιοι (Κυβέρνηση – Περιφέρεια – Δήμος Αθηναίων) να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους
ΟΛΟΙ στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 Ωρα 6 μ.μ. Στο Πάρκο ΚΑΠΑΨ (Τριφυλλίας και Λάμψα) 
ΟΛΟΙ: Κάτοικοι, φορείς, κινήσεις πολιτών πρέπει να παρευρεθούμε 1) Για να εκφράσουμε 
Την αγανάκτησή μας, για την κατάσταση που συνεχίζει να υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια στο Γηροκομείο Αθηνών αφού: α) Από τις 9 πτέρυγες λειτουργούν μόνο 3 β) Σήμερα φιλοξενούνται περίπου 130 ηλικιωμένοι ενώ πριν 14 χρόνια ήταν περίπου 450. γ) Τα χρέη του Γηροκομείου ανέρχονται περίπου σε 45 εκατομμύρια (προς ΙΚΑ, Εφορία, Εργαζόμενους), παρά τα 900 περίπου ακίνητα που έχει στην κατοχή του. 2) Για να απαιτήσουμε Από όλους τους αρμόδιους (Κυβέρνηση, περιφέρεια, Δήμο Αθηναίων), να πάρουν άμεσα μέτρα ώστε: α) Να επαναλειτουργήσουν όσα κτίρια έκλεισαν, ώστε να δεχθούν υπερήλικες που έχουν ανάγκη στέγασης. Η συνολική δυναμικότητα όλων των κτιρίων είναι περίπου 700 ηλικιωμένοι. β) Να επαναπροσληφθούν οι απολυμένοι εργαζόμενοι και να καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα στο προσωπικό γ) Να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα μαγειρεία που με τη μεγάλη δυναμικότητά τους (5000 μερίδες ημερησίως) θα μπορούσαν να βοηθήσουν και το Δήμο Αθηναίων ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της σίτισης των άστεγων και οικονομικά ανήμπορων συνανθρώπων μας δ) Να κηρυχθεί όλο το κτιριακό συγκρότημα διατηρητέο για την μεγάλη αρχιτεκτονική και ιστορική αξία. ε) Να προκηρυχθούν επιτέλους εκλογές για αιρετή διοίκηση. Δυστυχώς το Γηροκομείο Αθηνών διοικείται από το 2012 με προσωρινές διοικήσεις που διορίζονται από τα δικαστήρια. ζ) Να ισχυροποιηθεί άμεσα το νομικό πλαίσιο, ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι και οι παρεμβάσεις των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση κακοδιαχείρισης. η) Να περάσει εξ’ ολοκλήρου το Γηροκομείο στον έλεγχο και την ευθύνη του Κράτους.
Η πρόνοια για την τρίτη ηλικία δεν πρέπει να αφήνεται ούτε στα διάφορα σωματεία ούτε στα χέρια ιδιωτών και φιλάνθρωπων. Είναι Δημόσιο Αγαθό και πρέπει να προσφέρεται δωρεάν σε όλους όσοι την χρειάζονται.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΙΜΕΙΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ


Μηχανές μαθαίνουν να είναι δημιουργικές και να έχουν κοινή λογικήΕχει γραφτεί σε αναλύσεις, μελέτες και βιβλία ότι οι μηχανές ποτέ δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν ικανότητες που χαρακτηρίζονται καθαρά ανθρώπινες, όπως η φαντασία, η δημιουργικότητα, η κοινή λογική. Οι ικανότητες αυτές οικοδομούνται πάνω σε βιολογικό υπόβαθρο με συγκεκριμένες δυνατότητες και περιορισμούς, τον ανθρώπινο εγκέφαλο, που επικοινωνεί με το περιβάλλον μέσω των διαθέσιμων στο ανθρώπινο σώμα αισθήσεων και αναπτύσσονται μέσα από αμέτρητες αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον, ιδιαίτερα το κοινωνικό, που είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη των ανώτερων νοητικών λειτουργιών κάθε ατόμου και του πολιτισμού στο επίπεδο της κοινωνίας. Με αυτήν την έννοια, δεν μπορεί να υπάρξει μηχανή που να εκδηλώνει πανομοιότυπα με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά νοημοσύνης. Τίποτα όμως δεν εμποδίζει να υπάρξουν μηχανές που θα εκδηλώνουν μια εκδοχή ανώτερων νοητικών ικανοτήτων, που θα ταιριάζει σε μηχανές, να «μιμηθούν» τις ανθρώπινες και όπως κάθε μίμηση να μην είναι ακριβώς ίδια με το πρωτότυπο, ωστόσο να είναι έκφραση τέτοιων νοητικών ικανοτήτων. Βασισμένοι στις επιτυχίες της μηχανικής μάθησης, όπως στην οπτική αναγνώριση αντικειμένων, πολλοί ερευνητές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) εργάζονται στην κατεύθυνση πρόσδοσης ανώτερων ικανοτήτων στις μηχανές.
Οι επιστήμονες δεν προχωρούν σε αυτήν την κατεύθυνση από ματαιοδοξία ή άλλα προσωπικά κίνητρα - έστω κι αν δεν λείπουν κι αυτά. Η επιστήμη έχει κοινωνικό χαρακτήρα και στο σημερινό επίπεδο κοινωνικοποίησης της παραγωγής είναι σημαντική παραγωγική δύναμη, που στην εποχή του τελευταίου εκμεταλλευτικού συστήματος κατευθύνεται από την κυρίαρχη κοινωνική τάξη για τη διατήρηση της δικής της ευημερίας και εξουσίας. Η ανάπτυξη μηχανών που μπορούν να αντικαταστήσουν περισσότερους ανθρώπους στην παραγωγή, αυξάνοντας την παραγωγικότητα της εργασίας, στις συνθήκες του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής αξιοποιείται στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των συμφερόντων της κεφαλαιοκρατίας. Βεβαίως, τέτοιες μηχανές σε συνθήκες κομμουνιστικής οικοδόμησης θα αξιοποιούνταν για να μειωθεί ο χρόνος εργασίας, να απαλλαγεί ο άνθρωπος από άλλο ένα μέρος βαριών και μονότονων εργασιών, να μπορεί να συμμετέχει περισσότερο στη διοίκηση, ώστε να κατευθύνει καλύτερα την παραγωγή για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.
Γάτες
Ιδιαίτερη πρόοδος παρουσιάζεται στο λογισμικό αναγνώρισης εικόνων, το οποίο πια δεν δυσκολεύεται καθόλου να εντοπίσει τις φωτογραφίες που απεικονίζουν π.χ. γάτες ή διασημότητες, κατηγορίες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες πολλές φωτογραφίες, ώστε να εκπαιδευτεί. Για άλλες κατηγορίες όμως δεν υπάρχει τόσο διαθέσιμο υλικό και οπωσδήποτε οι «έξυπνες» μηχανές θα μπορούσαν να λύσουν περισσότερα προβλήματα, αν ήταν πιο γρήγορη η όλη διαδικασία. Αν ένα ρομπότ πρόκειται να μάθει να χειρίζεται κουτιά πάνω σε ένα τραπέζι, δεν είναι δυνατό να του επιδειχθεί κάθε δυνατή τοποθέτηση των κουτιών που μπορεί να συναντήσει. Χρειάζεται, όπως ο άνθρωπος, να αποκτήσει γενικές ικανότητες, παρά να απομνημονεύει συμπεριφορές.
Οι μηχανές πρέπει να είναι πιο σαφείς και ως προς το αποτέλεσμα. Μια απλή απάντηση δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται να μπορούν να την αιτιολογήσουν με τρόπο κατανοητό στους ανθρώπους, πολύ περισσότερο όταν αυτή η απάντηση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις. Πλήθος ερευνητών ασχολούνται με την επίλυση αυτών των ζητημάτων και υπάρχουν πολλές ιδέες που διερευνώνται. Ορισμένοι θεωρούν ότι η ανάπτυξη ΤΝ με πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά χρειάζεται νέα εργαλεία λογισμικού. Ωστόσο, είναι εκπληκτικό πόσο έχει προχωρήσει η τεχνική, κάνοντας βελτιώσεις πάνω στην υπάρχουσα βάση. Ικανότητες όπως η αυτοβελτίωση, η φαντασία και η κοινή λογική ενσωματώνονται σε μηχανές, έστω και σε περιορισμένη έκταση. Το κλειδί είναι η έξυπνη εκπαίδευση των μηχανών. Καθοδηγούμενες από ανθρώπους εκπαιδευτές, οι μηχανές κάνουν τα μεγαλύτερα βήματα από μόνες τους.
Βαθιά δίκτυα
Τα νευρωνικά δίκτυα, που είχαν βγει για ένα διάστημα από το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ερευνητών είναι και πάλι η ανερχόμενη τεχνολογία ΤΝ. Πρόκειται για πλέγματα βασικών υπολογιστικών μονάδων, των «νευρώνων», που συνήθως διατάσσονται σε επάλληλα στρώματα. Ενα αρχικό στρώμα δέχεται τα δεδομένα εισόδου - π.χ. τα εικονοστοιχεία (pixel) μιας εικόνας - και ένα τελικό στρώμα παράγει την έξοδο, το αποτέλεσμα (π.χ. έναν υψηλού επιπέδου χαρακτηρισμό για το περιεχόμενο της εικόνας), ενώ τα ενδιάμεσα «κρυφά» στρώματα δημιουργούν αριθμητικούς συνδυασμούς των δεδομένων. Ορισμένα δίκτυα, ειδικά εκείνα που χρησιμοποιούνται για προβλήματα που έχουν χρονική εξέλιξη, όπως η αναγνώριση της γλώσσας, έχουν βρόχους, που επανασυνδέουν το στρώμα εξόδου με ενδιάμεσα στρώματα ή ακόμη και με το αρχικό στρώμα.
Ενα βαθύ δίκτυο έχει δεκάδες ή και εκατοντάδες κρυμμένα στρώματα. Μπορεί να αντιπροσωπεύουν ενδιάμεσου επιπέδου δομές, όπως οι άκρες και τα γεωμετρικά σχήματα, αν και δεν είναι πάντα φανερό τι ακριβώς κάνουν. Με χιλιάδες νευρώνες και εκατομμύρια διασυνδέσεις μεταξύ τους, δεν υπάρχει ένα απλό λογικό μονοπάτι μέσα από το σύστημα. Και αυτό είναι συνέπεια του σχεδιασμού του. Τα νευρωνικά δίκτυα είναι εξαιρετικά στο χειρισμό προβλημάτων που δεν προσιδιάζουν σε συγκεκριμένους λογικούς κανόνες, όπως είναι το πρόβλημα της αναγνώρισης μοτίβων.
Δοκιμή και σφάλμα
Οι νευρωνικές συνδέσεις δεν είναι προκαθορισμένες, αλλά προσαρμόζονται μέσω της τεχνικής δοκιμής και σφάλματος. Το δίκτυο τροφοδοτείται με εικόνες που έχουν χαρακτηριστεί «σκύλος» ή «γάτα». Για κάθε εικόνα μαντεύει την ετικέτα. Αν απαντήσει σωστά, ενισχύονται οι συνδέσεις που συμβάλλουν σε αυτό το αποτέλεσμα, ενώ στην αντίθετη περίπτωση αποδυναμώνονται, διαδικασία απλή στον μαθηματικό λογισμό. Ξεκινώντας από το μηδέν, χωρίς να γνωρίζουν καν τι είναι εικόνα, πολύ περισσότερο κάποιο συγκεκριμένο ζώο, τα δίκτυα επιλέγουν με την ίδια τυχαιότητα, όπως η ρίψη ενός νομίσματος. Ομως, μετά από π.χ. 10.000 παραδείγματα που τους έχουν δοθεί, απαντούν το ίδιο καλά όπως και ένας άνθρωπος, που θα του επιδειχθούν οι ίδιες εικόνες. Σε άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους, το δίκτυο αντιδρά σε πιο ασθενικές ενδείξεις ή ακόμη συνάγει τις κατηγορίες εντελώς από μόνο του.
Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι πώς τα νευρωνικά δίκτυα πετυχαίνουν να ταξινομήσουν εικόνες. Ξέρουν όμως ότι η 100% αναγνώριση του συνόλου εικόνων με τις οποίες εκπαιδεύτηκαν δεν σημαίνει ότι μπορούν να αναγνωρίσουν με την ίδια επιτυχία και κάθε άλλη. Μπορεί να έχουν στηριχθεί σε μη αξιόπιστα σημάδια και διαφορές, παρά στα ουσιαστικά χαρακτηριστικά.
Η ικανότητα των νευρωνικών δικτύων να διαμορφώνουν τον εαυτό τους σημαίνει ότι μπορούν να λύνουν προβλήματα με τρόπους που οι άνθρωποι σχεδιαστές τους δεν μπορούν να καταλάβουν. Και αυτό περιλαμβάνει το πρόβλημα της κατασκευής νευρωνικών δικτύων, που είναι ακόμη καλύτερα σε αυτό που κάνουν.
Μετα-μάθηση
Αν μια μηχανή μάθει να λύνει ένα πρόβλημα και μετά το ξεχάσει, μετά μάθει να λύνει ένα άλλο και το ξεχάσει κ.ο.κ. μπορεί να εκπαιδευτεί, ώστε να εντοπίζει τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των προβλημάτων και να μαθαίνει νέα ανάλογα πολύ πιο γρήγορα. Δεν θα έχει μάθει τίποτα συγκεκριμένο, αλλά θα έχει μάθει πώς να μαθαίνει, αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν μετα-μάθηση. Οταν θα τη χρειαστούμε για να συγκρατήσει πληροφορίες θα είναι έτοιμη. Πολλοί επιστήμονες θεωρούν τη μετα-μάθηση κλειδί για την απόκτηση από τις μηχανές μέρους της νοητικής ικανότητας του ανθρώπου και ορισμένοι το προεκτείνουν στο ότι θα βοηθήσει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί και η ανθρώπινη νόηση.
Στη φύση, η απόλυτη μετα-μάθηση είναι η δαρβινική βιολογική εξέλιξη. Τη δεκαετία του 1980 οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τους γενετικούς αλγόριθμους, που προσομοιώνουν τη βιολογική εξέλιξη. Ομως η εξέλιξη είναι μια τυχαία διαδικασία που διερευνά κάθε κατεύθυνση, συναντώντας πολλά αδιέξοδα. Την πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας οι επιστήμονες βρήκαν τρόπους για να γίνει πιο συστηματικός και άρα πιο γρήγορος ο αλγόριθμος αυτός. Με το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε νευρωνικό δίκτυο μπορεί να μάθει να μαθαίνει. Το «κόλπο» είναι να είσαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτό που θέλεις. Αν θέλεις να μάθει να αναγνωρίζει πρόσωπα, πρέπει να του δείξεις πρόσωπα. Αν θέλεις να μάθει να μαθαίνει, πρέπει να του παρουσιάσεις μια σειρά από ασκήσεις εκμάθησης.
Το 2017 ερευνητική ομάδα στο πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ ανέπτυξε τη μέθοδο της ανεξάρτητης από μοντέλα μετα-μάθησης. Αντί να δείχνουν στο δίκτυο χιλιάδες φωτογραφίες π.χ. του ίδιου είδους ζώων, έδειχναν μόνο 5 και μετά ενός άλλου ζώου, αυτοκινήτου, καπέλου ή άλλου αντικειμένου κ.ο.κ. Το δίκτυο δεν γινόταν ειδικό στην αναγνώριση κάποιου είδους αντικειμένων ή όντων, αλλά μάθαινε την αρχική κατάσταση, που του επέτρεπε να κάνει σωστή ταξινόμηση εικόνων που έρχονταν σε πεντάδες. Οταν του έδειχναν κάτι καινούριο, μπορούσε να το αναγνωρίσει ως τέτοιο αμέσως.
Οταν εφάρμοσαν την τεχνική τους σε ρομπότ που έπρεπε να τρέξουν κάθε φορά προς διαφορετική κατεύθυνση για να πραγματοποιήσουν μια εργασία, τα ρομπότ έμαθαν από μόνα τους ότι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουν το στόχο τους πιο γρήγορα ήταν να κάνουν επιτόπιο τροχάδην περιμένοντας την επόμενη εντολή! Αλλά κι αυτή η τεχνική έχει το μειονέκτημα ότι μπορεί μεν να μην απαιτεί πολλά δείγματα για το καινούριο είδος εικόνας, απαιτεί όμως συνολικά πολλά δείγματα εκμάθησης και μεγάλο χρόνο εκπαίδευσης.
Φαντασία
Μια εκδοχή φαντασίας είναι κάτι παραδόξως εύκολο να αυτοματοποιηθεί. Αν πάρεις ένα νευρωνικό δίκτυο αναγνώρισης εικόνων και το «τρέξεις» αντίστροφα, τότε γίνεται ένα σύστημα παραγωγής εικόνων. Του δίνεις την ετικέτα «σκύλος» και αν έχεις καταφέρει να το εκπαιδεύσεις κατάλληλα, μπορεί να σου εμφανίσει έναν σκύλο, ανύπαρκτης ράτσας, με τα πιο αρχετυπικά χαρακτηριστικά των σκύλων. Για την εκπαίδευσή του, οι ερευνητές χρησιμοποιούν ένα άλλο εκπαιδευμένο δίκτυο αναγνώρισης, που ελέγχει αν το προϊόν του πρώτου δικτύου μπορεί να καταταχτεί ως «σκύλος». Το δίκτυο ελεγκτής στην αρχή λειτουργεί σκοπίμως με αρκετή χαλαρότητα, ενώ στην πορεία γίνεται αυστηρότερος κριτής, όσο το δίκτυο παραγωγής της εικόνας βελτιώνει την απόδοσή του. Το σύστημα αυτό (γενετικά δίκτυα αντιφάσεων) συναντά μεγάλη επιτυχία και χρησιμοποιείται οποτεδήποτε χρειάζεται να αφομοιωθούν δεδομένα από τα οποία θα παραχθούν προσομοιωμένα δεδομένα με τα ίδια στατιστικά χαρακτηριστικά.
Αντανάκλαση
Ερευνητές εξετάζουν την ιδέα τα νευρωνικά δίκτυα να αποκτήσουν κάποια γνήσια κατανόηση των πραγμάτων, αντιστοιχίζοντας τις μεταβλητές τους σε κάποιες ιδιότητες του φυσικού κόσμου. Μια μεταβλητή θα μπορούσε να αντιστοιχεί στη θέση στο χώρο. Αν ένα αντικείμενο κινηθεί, αλλά όλα τα άλλα παραμείνουν ίδια, τότε μόνο μια μεταβλητή θα πρέπει να αλλάξει, έστω κι αν εκατοντάδες ή χιλιάδες εικονοστοιχεία αλλάξουν στην εικόνα εξαιτίας της μετακίνησης του αντικειμένου. Το 2016 αναπτύχθηκε μια τεχνική για τον σκοπό αυτό, που αρχικά περιόριζε την ικανότητα του δικτύου να αναπαριστά τον κόσμο, χαλαρώνοντας τον περιορισμό στην πορεία και επιτρέποντας να αντιπροσωπευτούν και λιγότερο σημαντικά χαρακτηριστικά. Αν και απαιτεί ακόμη σημαντική ανθρώπινη παρέμβαση για να λειτουργήσει, θα μπορούσε να δώσει κατανοητές στους ανθρώπους εξηγήσεις για τη συλλογιστική που οδήγησε ένα νευρωνικό δίκτυο σε κάποιο συμπέρασμα. Επιπλέον, θα μπορούσε να οδηγήσει τα νευρωνικά δίκτυα, που θα καταλάβαιναν ότι αντιμετωπίζουν πια κάτι νέο, να μην ξεχνούν την πληροφορία που έχουν ενσωματώσει, αλλά να αφιερώνουν αχρησιμοποίητα τμήματά τους για την απόκτηση νέας πληροφορίας.

Επιμέλεια:
Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ
Πηγή: «Scientific American»

Δ. Κουτσούμπας: «Ανέκδοτο» τα περί «απομονωμένης» Τουρκίας – «Κομφετί» και «σερπαντίνες»

Από iraklis3 Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα in.gr αναφέρει πως εθελοτυφλεί όποιος δε...

TOP READ