25 Μαΐ 2012

Εκκλησιαστική κοπριά και νεοναζισμός


Εκκλησιαστική κοπριά και νεοναζισμός

Το 1969μΧ. ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μανουήλ Κομνηνός διαμαρτύρεται έντονα στους συμβούλους του για την εμπλοκή της Εκκλησίας στα ζητήματα του κράτους. Ζητά την υποστήριξή τους σε σειρά νομοθετημάτων που επιθυμεί να εφαρμόσει που θα περιορίζουν αυτή την επιρροή. Η απάντηση είναι διστακτική μεν αρνητική δε. Πολλοί από τους άρχοντές του ήταν ήδη σε στενές οικονομικές σχέσεις με την Εκκλησία με αποτέλεσμα να διστάζουν απέναντι σε κάτι τέτοιο.

Το πρόβλημα του Μανουήλ Κομνηνού ξεκινά ήδη από τις απαρχές της χριστιανικής θρησκείας και συνεχίζεται έως και σήμερα.


Σήμερα η επίσημη θέση της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι η μη εμπλοκή της με τα πολιτικά ζητήματα, γραμμή όμως που δεν εφαρμόζει , όπως έκανε στην πορεία ολόκληρης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Αφορμή για το άρθρο αυτό είναι ο αποτροπιασμός που μας προκάλεσε η πρόσφατη δήλωση του μητροπολίτη Αμβροσίου σχετικά με το πολιτικό σκηνικό της χώρας, σε κήρυγμά του εκ του άμβωνος.
Ειπώθηκαν τα εξής: «Δεν δύναμαι να κατανοήσω πώς και γιατί οι ιδέες της Χρυσής Αυγής είναι ανατρεπτικές και γιατί δεν είναι το ίδιο ανατρεπτικές ή επικίνδυνες και οι ιδέες του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΚΕ». 

Ακούγοντας αυτά αναρωτιόμαστε εάν πρόκειται για βλακεία ή για στοχευμένη προπαγάνδα. Αναλογιζόμενοι την ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας καταλήγουμε στο δεύτερο. Άραγε ο κύριος Αμβρόσιος δεν γνωρίζει τα εγκλήματα του ναζισμού στην χώρα; Δεν γνωρίζει τι έκαναν οι ορδές του Χίτλερ στα Καλάβρυτα, στα οποία τυχαίνει να είναι μητροπολίτης; Δεν γνωρίζει ότι η Χρυσή Αυγή κρύβεται πίσω από δολοφονίες και ξυλοδαρμούς μεταναστών και Ελλήνων που αποτελούν με την στενή αλλά και την ευρύτερη έννοια ποίμνιο του κύριου Αμβρόσιου; Για να απαντήσουμε θα πρέπει να επιστρέψουμε ξανά στην ιστορία και να ρίξουμε φως σε κάποια θέματα.


Όταν ο ναζισμός πατά το πόδι του στην χώρα η επίσημη Εκκλησία, με την μοναδική φωτεινή στάση του Χρύσανθου, θα ορκίσει αδιαμαρτύρητα την νέα κυβέρνηση Κουίσλινγκς της χώρας. Από εκεί και μετά θα συντρώγει και θα συνεστιάζεται μαζί με τους δυνάστες του λαού ντόπιους και ξένους, τους μαυραγορίτες και τους βασανιστές. Ελάχιστα τα φαεινά παραδείγματα που θα διαλέξουν τον δρόμο της αντίστασης και θα το πληρώσουν με "ξύρισμα", βασανιστήρια και εκτελέσεις.

Θυμίζουν αυτοί οι ευσεβείς ιερείς κάτι στον κύριο Αμβρόσιο; Τους γνωρίζει; Τους δίδασκαν στις ιερατικές σχολές που φοίτησε;

Προχωράμε στο 1942 και μετά. Η μητροπολίτες ανά την χώρα υιοθετούν μια ενιαία και καλά κατευθυνόμενη στάση. Κατακεραυνώνουν εξ άμβωνος τους αντάρτες του ΕΛΑΣ, καλούν τον λαό να υποκύψει στην πείνα και τον θάνατο "για να μην δίδεται λόγος εις τους Γερμανούς να πράξουν αναλόγως". και συνεργάζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με τους χειρότερους ταγματασφαλίτες και προδότες της χώρας ( δείτε: H εκκλησία στην Κατοχή).  Χαρακτηριστικά θα μείνουν τα συγχαρητήρια και του Αγίου Όρους στον Αδόλφο Χίτλερ για την νίκη του επί των Σοβιετικών:

Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941

Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.

Εξοχότατε,

Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Αθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν' απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα και παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν και κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι και αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς και Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας και διαδόχους τούτων.

Το Αγιον Όρος, Εξοχώτατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ήν ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία μοναχοί ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατά τον Θ΄ μ.Χ. αιώνα, πνευματικώς μεν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικώς δε αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών και Κυριάρχων Μονών και πολιτειακώς υπαγομένων υπό την προστασίαν και κηδεμονίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και των διαδόχων Αυτών.

Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι' αλλεπαλλήλων τυπικών και Χρυσοβούλων των ιδρυτών και ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος (882), Ιωάννου Τσιμισκή (972), Κωνσταντίνου Μονομάχου (1046), Στεφάνου Δουσάν (1346) και άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων και των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν.

Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν και αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων και επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Αθω οθενδήποτε και αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τα κτήματα και τα πρότερα αυτών δικαιώματα και θ'; απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων και προνομίων.

Των εν Αγίω Όρει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως και Εθνικότητος, σκοπός και αποστολή καθ' όλον τον υπερχιλιετή βίον του Αγίου Όρους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή και εξασφάλισις των Ιερών αυτού σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής και κλασσικής φιλολογίας και καλλιτεχνίας, ο ασκητικός βίος και η διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.

Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς και εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν και την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν και ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν Αυτής.

Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής και καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν και μακροημέρευσιν επ' αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.

Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως"


Πηγή: Ιστορικόν Διπλωματικόν Αρχείον του Υπουργείου Εξωτερικών.
Αναδημοσίευση: περιοδικόν Ελληνικόν Πάνθεον, τεύχος 13, Ιουνίου-Αυγούστου 2001, σελίδα 18.

Μεταπολεμικά, ακολουθεί το όργιο του αντικομμουνισμού και του φασισμού. Ο στόχος όπως και τότε είναι το ΚΚΕ, το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ και οι άλλες αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις της εποχής.
Είναι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός που θα συνομιλήσει ως αντιβασιλέας με τον Τσώρτσιλ κατά τα Δεκεμβριανά, και μέσω αυτού η Εκκλησία που αναλαμβάνει με την παραίτηση Παπανδρέου, το πογκρόμ του αντικομμουνισμού. Κατά τον εμφύλιο η στάση της Εκκλησίας εδραιώνεται ολοκληρωτικά. Από το μέτωπο που ένοπλοι ιερείς ακολουθούν τις συμμορίες της παρακρατικής ακροδεξιάς (παππούδες των σημερινών Χρυσαυγιτών) και τα ΜΑΥ, μέχρι την Μακρόνησο όπου ο Θεόφιλος κηρύττει τον τρόμο λέγοντας το περίφημο "Σήμερα ο Θεός θα σας δικάσει με το πιστόλι"(λίγο πριν την σφαγή των 300ων στο ΑΕΤΟ), η εκκλησία παίζει και εκείνη τον ρόλο της στην καταπίεση και την εξαθλίωση του ελληνικού λαού.


Πώς άραγε ο κύριος Αμβρώσιος να ξεφύγει από την ιστορία; Πώς να μην συνεχίσει μια τέτοια "θαυμάσια" πορεία των προκατόχων του; Αλλά ακόμα κι αν δεν μπορεί ο ίδιος να ξεφύγει από την εκκλησιαστική κοπριά του αντικομμουνισμού και της αντιαριστεράς, αν δεν μπορεί να μην θαυμάσει τον νέο Χίτλερ-Μιχαλολιάκο, ας σιωπήσει τουλάχιστον γιατί το χώμα των Καλαβρύτων που πατά, είναι σπαρμένο με τα κόκαλα των νεκρών αθώων πολιτών που σφαγιάστηκαν από τους Ναζί με τις στολές χασάπη, που τιμά και θαυμάζει ο κύριος Μιχαλολιάκος...Στιγμές από την φαεινή ιστορία της Εκκλησίας και της Χρυσής Αυγής σε έναν επίκαιρο παραλληλισμό
Ο φασίστας Πούλος με τον ιερέα πάντα στην δεξιά του


Συνεργασίες με τον κατακτητή


Μητροπολίτης σε διατεταγμένη υπηρεσίαΚείμενο της Μητρόπολης Ιωαννίνων του 1943 που καταφέρται ενάντια στον ΕΛΑΣΠράκτοας της Ιντέλιτζενς Σέρβις και μετέπειτα ιερέας


Πράκτοας της Ιντέλιτζενς Σέρβις και μετέπειτα ιερέας


Δημοκρατικός χαιρετισμός των νέων φίλων του κυρίου ΑμβρόσιουΈκδοση της Χρυσής Αυγής με τον ήρωά τους Ρούντολφ Ες


Ακόμα ένα έντυπο της Χρυσής Αυγής με αφιέρωμα στον Αδόλφο Χίτλερ.


Με την ματιά στραμμένη στον ναζισμόΜια τελευταία φωτογραφία-σχόλιοΠαπούδες της Χρυσής Αυγής; Φίλοι του κυρίου Αμβρόσιου; Ήρωες των παιδικών τους παραμυθιών; Δεν γνωρίζουμε, πάντως για εμάς σφαγείς του ναζισμού


Ο Θανάσης Παφίλης εφ' όλης της ύλης (Video)


Ο Θανάσης Παφίλης εφ' όλης της ύλης (Video)

Άγνωστες φωτογραφίες της Εθνικής Αντίστασης


Άγνωστες φωτογραφίες της Εθνικής Αντίστασης

Από το αρχείο του Γιώργου Φαρσακίδη


Θεσσαλονίκη. Φοιτητική εκδρομή του ΕΑΜ Νέων στου ΚουρίΜια από τις πρώτες ανταρτομάδες του ΕΛΑΣ στην Μακεδονία
ΕΠΟΝίτικη παρέα της περιοχής Ντεπώ-Καλαμαριάς σε πικ-νικ σε κάποια παραλία του Θερμαϊκού. Ο δεύτερος αγωνιστής από την επάνω σειρά είναι ο Άρης Μορουχλίδης. Στο μπλόκο της Καλαμαριάς οι γερμανοτσολιάδες του Πούλου σκότωσαν και τους δύο του γονείς. 
Γενάρης του 1944 ανταρτοπούλες και κοπέλες της Καλαμαριάς εθελόντριες νοσοκόμες, μαζί με αντάρτες του ΕΛΑΣ και τον γιατρό Πέτρο Καστρινό 


Γενάρης 1945. Το νοσοκομείο του ΕΛΑΣ στην Βίλλα Αλαττίνη Θεσσαλονίκη 1945. Στο νοσοκομείο Κεντρικό κρατούμενοι ΕΛΑΣίτες με τον Ινδό φρουρό της φρουράς (αριστερά)
Αντάρτισσες του ΔΣΕ αιχμάλωτες στην ΘεσσαλονίκηΕΠΟΝίτες της γειτονιάς του Ντεπό σε εκδρομή στο Πανόραμα (Αρσακλή) Παρέα ΕΠΟΝιτών του Ντεπό. Πρώτος μπροστά ο Γιώργος Φαρσακίδης και δίπλα του δεξιά ο Τόλιας, που εκτελέστηκε ετών 17 για την δράση του στην ΕΠΟΝ

Γιατί θέλουν αδύναμο το ΚΚΕ;


Γιατί θέλουν αδύναμο το ΚΚΕ;
Το αστικό πολιτικό σύστημα, τα αστικά κόμματα, οι μηχανισμοί τους, επιχειρηματικοί κύκλοι εντός και εκτός χώρας, επιδιώκουν μπροστά στις εκλογές της 17ης Ιούνη να «συρρικνώσουν» την εκλογική δύναμη του ΚΚΕ. Είναι στόχευση διαχρονική. Το ΚΚΕ είναι ο πραγματικός τους αντίπαλος. Είχε καθοριστική συμβολή στην ανάδειξη της ταυτόσημης πολιτικής ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώθηκε με τη συγκυβέρνηση, συνέβαλε έτσι στην ήττα τους και στην αδυναμία του αστικού πολιτικού συστήματος να χειραγωγεί λαϊκές συνειδήσεις. Αποκάλυψε τον πραγματικό χαρακτήρα της κρίσης και πρωτοστάτησε για την ανάπτυξη του ταξικού εργατικού λαϊκού κινήματος, που επίσης είναι μεγάλη συμβολή στα εμπόδια της λειτουργίας του δικομματισμού. Είναι το μόνο κόμμα, σε συνδυασμό με τη διέξοδο που προβάλλει και καλεί το λαό να παλέψει, τη διέξοδο από την κρίση σε όφελος του λαού, δηλαδή για την εργατική λαϊκή εξουσία με την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων. Στην ίδια ρότα πρωτοστάτησε στην οργάνωση της πάλης που μπορεί να βάλει φρένο στη βάρβαρη πολιτική που αυξάνει τη φτώχεια, την ανεργία, την πείνα, που καταστρέφει το μέλλον και την προοπτική, προβάλλοντας μέσα και έξω από τη Βουλή διεκδικήσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας, για το εργατικό εισόδημα, την Υγεία, την Παιδεία κ.λπ. για όλα όσα ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες. Εξω από «διαπραγματεύσεις» και «δεσμεύσεις» με την ΕΕ και τους επιχειρηματικούς ομίλους και άρα συμβιβασμούς που στέλνουν τις εργατικές λαϊκές οικογένειες στην καταστροφή.
Στην απόπειρα «συρρίκνωσης» του ΚΚΕ, εκτός από τα κόμματα του κεφαλαίου, ειδικό σημαντικό ρόλο παίζει διαχρονικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εφτασαν στο σημείο μετά τις εκλογές της 6ης Μάη να απειλούν, χλευάζοντας, ότι μετά τις εκλογές με το ποσοστό που θα πάρει το ΚΚΕ θα αναγκαστεί να ζητήσει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ και πολλά χρόνια δηλώνουν ότι ξεκάθαρος στόχος τους είναι η περιθωριοποίηση του ΚΚΕ. Θέλουν να ρίξουν στον Καιάδα τη στρατηγική της σύγκρουσης και της ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και την οικοδόμηση της λαϊκής εξουσίας - λαϊκής οικονομίας, φοβούμενοι τη διατάραξη του κοινωνικού ιστού, όπως λένε, δηλαδή την πάλη της εργατικής τάξης, του λαού ενάντια στα μονοπώλια μέχρι την ανατροπή της οικονομικής και πολιτικής τους κυριαρχίας. Είναι μέρος της στρατηγικής τους, αφού υπερθεματίζουν της ΕΕ και της Ευρωζώνης, ενώ όταν μιλούν για ανάπτυξη της οικονομίας λένε ανάπτυξη των επιχειρηματιών, δηλαδή αυτών που εκμεταλλεύονται το λαό. Γι' αυτό λέμε μην τους εμπιστεύεστε. Δεν μπορούν με την πολιτική τους ούτε ανακούφιση στο λαό να φέρουν. Δεν αφήνουν η ΕΕ και οι επιχειρηματίες.
Ολοι, λοιπόν, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα κόμματα του «ευρωμονόδρομου», θέλουν αδύναμο το ΚΚΕ για να τσακίσουν το λαϊκό κίνημα, για να εξοντώσουν το λαό, για να είναι οι εκμεταλλευτές του παντοδύναμοι. Μπροστά σ' αυτήν την κατάσταση, δεν είναι δυνατόν, δεν πρέπει, άνθρωποι που τόσα χρόνια ψήφιζαν το ΚΚΕ, στήριζαν με τη δράση τους το ΚΚΕ, έβλεπαν ότι όσα έλεγε το ΚΚΕ δικαιώνονταν μέσα στην κοινωνία, τώρα, στο όνομα μιας ψεύτικης ελπίδας, να παραπλανηθούν, να υποκύψουν στους εκβιασμούς και να επιλέξουν να μην στηρίξουν το ΚΚΕ. Αυτός ο λαός που έχει στηρίξει το ΚΚΕ έχει συνδεθεί μαζί του μέσα από αγώνες. Αγώνες καθημερινούς για κατακτήσεις του σήμερα, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την τελική νίκη του λαού.
Το ΚΚΕ βρέθηκε και βρίσκεται χρόνια τώρα δίπλα τους:
  • Στο εργοστάσιο παλεύοντας για μισθούς και εργασιακά δικαιώματα, όταν άλλοι προσκυνούσαν την «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» που τα πετσόκοβε για δεκαετίες και υπέγραφαν συμβάσεις για μειώσεις μισθών.
  • Στο σχολείο των παιδιών και τους δρόμους για το δικαίωμα στη μόρφωση, ενάντια στον αντικομμουνισμό, όταν άλλοι πανηγύριζαν για την αλλαγή υπουργού Παιδείας.
  • Στη γειτονιά, για να μην κοπεί στο ηλεκτρικό ρεύμα σε κανένα λαϊκό σπίτι, για να καταργηθεί στην πράξη το χαράτσι για τα ακίνητα, όταν άλλοι προσέφευγαν στα αστικά δικαστήρια και περίμεναν την απόφαση.
  • Στα χωράφια για να μη χαθεί το ελάχιστο εισόδημά τους, όταν άλλοι πρόβαλαν σαν αναγκαιότητα την ύπαρξη της ΚΑΠ που ξεκλήριζε τα αγροτικά νοικοκυριά.
  • Στα νοσοκομεία για να μην πεθαίνουν οι άρρωστοι που δεν έχουν να πληρώσουν, όταν άλλοι δεν λένε κουβέντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Υγεία.
Οσοι άνθρωποι αγωνίστηκαν, πίστεψαν, περπάτησαν μαζί με το ΚΚΕ, δεν πρέπει να γυρίσουν την πλάτη στην ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον γι' αυτούς και για τα παιδιά τους.

Αναπαραγωγή της αθλιότηταςΑναπαραγωγή της αθλιότητας
Σε τοπική εφημερίδα της Κρήτης («Νέα Κρήτη») γράφτηκε, χτες, το εξής σχόλιο με τον τίτλο «Περιμένουν»: «Στάση αναμονής κρατούν τα στελέχη του ΚΚΕ στην Κρήτη, καθώς και εκεί δε λείπει η γκρίνια για τα ποσοστά που δίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στο κόμμα. Μάλιστα, δε λείπουν και φωνές που λένε ότι τα συνεχόμενα λάθη του κόμματος διαχρονικά μπορεί να πληρωθούν μέσω των αριθμών στην κάλπη. Οπως πληροφορήθηκα, γνωστό στέλεχος του ΚΚΕ στην Κρήτη πρόσφατα σε τοποθέτησή του έκανε λόγο για εσωστρέφεια που καταγράφεται στο κόμμα, ζητώντας παράλληλα από τους συντρόφους του άνοιγμα στην κοινωνία με πιο σύγχρονα προφίλ και διαφορετικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Βρε, βρε πόσο έχουν τρομάξει τα κόμματα από την 6η Μαΐου! Αποτελεί μια ημερομηνία που "αναστάτωσε" τις πολιτικές ισορροπίες στη χώρα μας». Κατά τα πρότυπα συναδέλφων του στα αστικά έντυπα μεγάλης κυκλοφορίας, ο δαιμόνιος σχολιογράφος της εφημερίδας κατασκευάζει σενάρια γύρω από το ΚΚΕ, με μόνο στόχο να συκοφαντήσει το ΚΚΕ, να πείσει τους αναγνώστες του ότι μετεκλογικά υπάρχει θέμα αμφισβήτησης της στρατηγικής του Κόμματος. Κάνουν την επιθυμία τους πραγματικότητα για να της προσδώσουν αληθοφάνεια, κατασκευάζουν περιστατικά και γεγονότα βγαλμένα από την κοιλιά τους. Το έργο είναι γνωστό, παίζεται εδώ και βδομάδες, με βασικούς συντελεστές στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (γνωστά στην εφημερίδα μας) που διοχετεύουν βρωμιές και ψέματα για το ΚΚΕ στα ΜΜΕ. Τέτοιο είναι και το δημοσίευμα της «Νέας Κρήτης», το οποίο είτε αναπαράγει τις ψευτιές που κυκλοφορούν σε άλλα Μέσα, είτε κατασκευάζει τις δικές του, προσδοκώντας μάταια ότι με τέτοια και άλλα τερτίπια θα καταφέρουν να πλήξουν το ΚΚΕ.

Να δοθούν τώρα τα επιδόματα για να ζήσουμε!ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΑΑΝ – ΓΟΝΕΩΝ ΑμΕΑ
Να δοθούν τώρα τα επιδόματα για να ζήσουμε!
Διαδήλωσαν στο υπουργείο Εσωτερικών ενάντια στη βάρβαρη πολιτική που καταδικάζει στην εξαθλίωση τους πιο ανήμπορους ανθρώπους
Αποψη από τη χτεσινή κινητοποίηση στο υπουργείο Εσωτερικών
Το ανάστημά τους απέναντι στη βαρβαρότητα όρθωσαν χτες το μεσημέρι άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους απαιτώντας την άμεση καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Μάρτη - Απρίλη, καθώς χιλιάδες οικογένειες ζουν κυριολεκτικά από αυτό το πενιχρό επίδομα κι επιπλέον πληρώνουν για φάρμακα, θεραπείες, υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων ΑμΕΑ Αττικής οργάνωσαν χτες διαδήλωση στο υπουργείο Εσωτερικών, όπου άκουσαν ακόμα μία φορά (αυτή τη φορά από τον υπηρεσιακό υπουργό Εσωτερικών) πως τα προνοιακά επιδόματα δεν έχουν δοθεί εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της απογραφής των δικαιούχων και πως μάλλον (!) θα αρχίσουν να δίνονται από 5-15 Ιούνη. Αρα, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το πώς θα τα βγάλουν πέρα οι χιλιάδες ανήμποροι άνθρωποι και οι οικογένειές τους, είναι δικό τους θέμα...
Ο Γιάννης Βουτσινάς, εκ μέρους του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμΕΑ Αττικής, σημειώνει πως το παιδί του «παίρνει ένα πενιχρό επίδομα, το οποίο δεν φτάνει ούτε για τα στοιχειώδη. Παρ' όλα αυτά έχει πάνω από 3 μήνες να το πάρει. Είναι μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν μεθοδεύσει και τις περικοπές των επιδομάτων, επικαλούμενοι τους ανάπηρους - μαϊμού. Κάθε μήνα βάζουμε πολλά χρήματα από την τσέπη μας, είναι πάμπολλες οι ανάγκες, που έχουν τα ΑμΕΑ: Μεταφορά, ειδικά σχολεία, θεραπείες... Από πού να πρωτοξεκινήσεις; Είναι ατέλειωτη αυτή η κούρσα των μεγάλων εξόδων. Και το κράτος είναι ανύπαρκτο σε αυτή την κατάσταση». Γι' αυτό και η ΣΕΑΑΝ μαζί με τους γονείς των ΑμΕΑ απαιτούν ακόμη 1.000 ευρώ έκτακτη οικονομική ενίσχυση και καμία πληρωμή για φάρμακα και θεραπείες.
«Τα επιδόματα κυμαίνονται από 315 ευρώ μέχρι 700 ευρώ το δίμηνο! Τέτοιο υπέρογκο ποσό! Πολλές οικογένειες ζουν από αυτό το επίδομα. Γιατί όταν ο πατέρας είναι π.χ. οικοδόμος και έχει να δουλέψει ένα και ενάμιση χρόνο, ζει από το επίδομα του παιδιού», προσθέτει οΝίκος Ανδρακάκος. Οπως εξηγεί, είναι πρόσχημα ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των αναπήρων: «Ενα ζήτημα είναι, ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην απογραφή τους, είναι οι ίδιοι που δημιούργησαν τους «ανάπηρους - μαϊμού». Δεύτερον, θα μπορούσαν να καταβάλλουν τα επιδόματα με βάση τους καταλόγους που υπάρχουν τώρα». Και προσθέτει: «Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον ξεσηκωμό, δεν έχουμε κάτι άλλο να χάσουμε».

Θέλουν αποδυναμωμένο το ΚΚΕ για κίνημα ηττημένο


Θέλουν αποδυναμωμένο το ΚΚΕ για κίνημα ηττημένο
Στιγμιότυπο από τη χτεσινή συνέντευξη Τύπου
-- Κα Παπαρήγα, μια και κάνατε αρκετές αναφορές στον ΣΕΒ, τον τελευταίο καιρό, από την πρώτη συγκέντρωση στο Πεδίον του Αρεως, έχετε αναδείξει το θέμα του σχεδίου αποδυνάμωσης του ΚΚΕ. Ηθελα να σας ρωτήσω σε αυτό το σχέδιο είναι μέσα ο ΣΕΒ, είναι άλλα κόμματα, η ΕΕ;
-- Εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για μυστικές συναντήσεις, για τα τάδε πρόσωπα και για τάδε επιτελεία. Ομως, αυτό που είναι απολύτως, βέβαιο, είναι ότι η καπιταλιστική εργοδοσία θέλει να αποδυναμώσει το ΚΚΕ. Και για ποιο λόγο; Γιατί δε θέλουν να αναπτύσσονται αγώνες στους τόπους δουλειάς. Αυτό. Υπάρχει απεργία, στην οποία δεν καταναλώθηκε χρόνος για να χτυπηθεί το ΚΚΕ; Ακόμα και σε απεργίες που δεν είχαν οι κομμουνιστές την πλειοψηφία στα σωματεία. Ακόμα, αν θέλετε, σε απεργίες που εμείς μπορεί να μη συμφωνούσαμε σε όλα τα αιτήματα, αλλά τις στηρίζουμε, όταν υπάρχουν έστω και 3 - 4 θετικά αιτήματα για τους εργαζόμενους, έστω και αν δεν είναι ολοκληρωμένα.
Αν αφιέρωναν στις κινητοποιήσεις τώρα προεκλογικά στα δελτία ειδήσεων το μισό χρόνο που αφιέρωναν για να χτυπήσουν το ΚΚΕ, θα ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι για την υψηλή προβολή που θα είχαμε στα μέσα ενημέρωσης. Τώρα υπάρχει σιγή. Οι επιχειρηματίες αυτό το λένε ανοιχτά. Ενα αυτό.
Δεύτερον: Να βάλουμε όμως και μία άλλη πλευρά. Το σύστημα έτσι θα είναι πάντα απέναντι στο ΚΚΕ και ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, γιατί θέλουν να ηττηθεί το κίνημα. Γιατί σου λέει αποδυναμωμένο το ΚΚΕ, θα δεχτεί χτύπημα και το κίνημα. Υπάρχει, όμως, και μία άλλη πλευρά, υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός που αξιοποιούν και επιχειρηματίες: Ενα σημαντικό ρεύμα, αντικειμενικά, έχει διαμορφωθεί ένα λαϊκό ρεύμα, που θέλει να ζήσει καλύτερα, που δεν αντέχει άλλο, αλλά που ακόμα αυτό το λαϊκό ρεύμα δεν έχει υιοθετήσει γραμμή ρήξης και ανατροπής. Και αυτό το ρεύμα τραβιέται προς εκείνους τους πολιτικούς χώρους που επαγγέλλονται ανατροπή χωρίς ανατροπές. Αυτό.
Βεβαίως, πιστεύουμε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ένας σημαντικός προβληματισμός και αρχίζουν πολλοί και προβληματίζονται και σκέφτονται. Εμείς θα πούμε σε αυτό το λαϊκό ρεύμα: Μην παρασύρεσαι από αυτά που λέει η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί αντιμετωπίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τις αντιφάσεις που έχει, γιατί κινούνται στα ίδια πλαίσια πολιτικής. Αυτός που κάνει ουσιαστική κριτική και πολεμική στον ΣΥΡΙΖΑ κι αυτός που μπορεί να το κάνει είναι το ΚΚΕ. Ούτε η ΝΔ μπορεί ούτε το ΠΑΣΟΚ, και κανείς δεν πρέπει να επηρεάζεται απ' αυτούς.
Πρέπει να καταλάβουν το ΚΚΕ τι λέει. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αντιμετωπίσει την επίθεση που δέχεται για λόγους ανταγωνισμού στις εκλογές από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο ένας λέει "ο Ολάντ τα λέει καλά", μετά όταν ο Ολάντ συναντάει τον άλλο, ξινίζεται και ο άλλος και τον λέει "Ολαντρέου". Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο μιας συντηρητικής στροφής των μαζών μετεκλογικά. Αυτός που μπορεί να αντιμετωπίσει ιδεολογικά και πολιτικά τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και κάθε μορφή συντηρητισμού, είναι βεβαίως το κίνημα πριν απ' όλα, το ταξικό κίνημα, η ταξική πάλη και το ΚΚΕ.
Να καταλάβει ο κόσμος, γιατί η ΝΔ χτυπάει τον ΣΥΡΙΖΑ; Τον χτυπάει σαν το χταπόδι. Πρώτα πρώτα τον χτυπάει για ψήφους. Και δεύτερον, η αστική τάξη δε θέλει ιμιτασιόν κόμματα, θέλει γνήσια δικά της, τα ιμιτασιόν δεν τα θέλει. Το ΚΚΕ, όμως, μπορεί να αντιπαλέψει το συντηρητισμό που μπορεί να καλλιεργηθεί και να τον μετατρέψει σε ριζοσπαστισμό.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ Απεργία δημοσίων υπαλλήλωνΝΟΡΒΗΓΙΑ
Απεργία δημοσίων υπαλλήλων
ΟΣΛΟ.--
Σε απεργία κατέβηκαν χτες - για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια - οι δημόσιοι υπάλληλοι στη Νορβηγία, απαιτώντας αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι ξεκίνησαν χτες την απεργία τους, με αποτέλεσμα να μη λειτουργήσουν εκατοντάδες νηπιαγωγεία και σχολεία, αλλά και εφορίες, τελωνεία, δημοτικές υπηρεσίες και άλλοι δημόσιοι τομείς, συμπεριλαμβάνοντας και τμήματα της αστυνομίας.
Η χτεσινή απεργία κηρύχθηκε μετά την κατάρρευση των συνομιλιών ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την κυβέρνηση, όπου διεκδικούσαν αύξηση πάνω από το 4%, ενώ η κυβέρνηση υποστήριζε πως ένα 3,75% ήταν αρκετό για φέτος. Οι διαθέσεις των εργαζομένων είναι για συνέχιση της απεργίας, ωστόσο είναι αμφίβολο αν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες θα το κάνουν.

ΚΑΝΑΔΑΣ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚΚΑΝΑΔΑΣ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ
Ο αγώνας συνεχίζεται κόντρα στην ποινικοποίηση
Μέρα και νύχτα διαδηλώνουν οι φοιτητές
MΟΝΤΡΕΑΛ.--
Τα αντίθετα αποτελέσματα έχει φέρει η εκστρατεία τρομοκρατίας και καταστολής του φοιτητικού κινήματος που οδεύει προς τη συμπλήρωση 15 βδομάδων αγώνα, ενάντια στα προωθούμενα σχέδια της τοπικής κυβέρνησης του Κεμπέκ του πρωθυπουργού Ζαν Σαρέστ για αύξηση των διδάκτρων κατά 76% την επόμενη πενταετία. Οι κινητοποιήσεις και οι διαδηλώσεις γίνονται μαζικότερες και καθημερινό πλέον φαινόμενο, παρά το νόμο έκτακτης ανάγκης, το Νόμο 78, που ουσιαστικά βγάζει στην «παρανομία» το φοιτητικό κίνημα.
Ωστόσο, μετά την τεράστια σε όγκο διπλή διαδήλωση της 22ης Μάη για τη συμπλήρωση των 100 ημερών κινητοποιήσεων - μόνο στη μεσημεριανή διαδήλωση έλαβαν μέρος πάνω από 100.000 φοιτητές - μια ακόμη νυκτερινή διαδήλωση, η 30ή από την έναρξη των κινητοποιήσεων και η 5η μετά την έγκριση του νόμου 78 - πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης - πρώτες πρωινές ώρες Πέμπτης στην Ελλάδα - παρά το γεγονός ότι είχε κηρυχθεί παράνομη από τις αρχές. Οι χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί αρχικά σε κεντρική πλατεία της πόλης και κατόπιν πραγματοποιούσαν πορεία ειρηνικά στους δρόμους της πόλης, αλλά σε κάποια στιγμή η κεφαλή της πορείας παγιδεύτηκε μαζικά από την αστυνομία την ώρα που κατευθυνόταν προς μια συνοικία του Μόντρεαλ. Οι φοιτητές αντέδρασαν και ακολούθησε επέμβαση των δυνάμεων καταστολής σε άλλες ομάδες των διαδηλωτών που ήθελαν να βοηθήσουν αυτούς που είχαν περικυκλώσει οι δυνάμεις της τάξης. Πολύ γρήγορα οι συγκρούσεις γενικεύτηκαν, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούσαν σε αθρόες συλλήψεις Αποτέλεσμα πάνω από 400 συλλήψεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός της ουσιαστικής απαγόρευσης των διαδηλώσεων, ο νόμος 78 προβλέπει επίσης ποινικές διώξεις φοιτητών και όσων «στηρίζουν» ή διευκολύνουν τους απεργούς φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό, και απαγορεύει πικετοφορίες και εντός της περιμέτρου των Πανεπιστημίων.

Ο κορονοϊός τους ξεσκέπασε...

Μέσα στη λαίλαπα της πανδημίας ο Covid-19 ξεσκέπασε το σαθρό οικοδόμημα των συστημάτων Υγείας, σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη. Ξ...

TOP READ