29 Αυγ 2014

Για τον «εμφύλιο» πόλεμο

 Για τον «εμφύλιο» πόλεμο


Το κείμενο αυτό γράφεται με αφορμή την (65η) επέτειο από την τελευταία μάχη του κυρίως όγκου των μαχητών του δσε, την υποχώρησή τους στην αλβανία και τον επίλογο του δεύτερου αντάρτικου, που κράτησε το όπλο παρά πόδα, προτού τελικά αφοπλιστεί εκ των έσω. Κάνω συνειδητά λόγο για υποχώρηση και τελευταία μάχη, γιατί η λέξη ήττα είναι βαριά κι άδικη, πολύ φτωχή για να αποδώσει το μεγαλείο του άνισου κι ηρωικού αγώνα που έδωσε ο δημοκρατικός στρατός. Η μόνη πραγματική ήττα, πιο οδυνηρή κι ατιμωτική από αυτή στο πεδίο της μάχης, είναι από όσους βρήκαν πως πήραν λάθος τη ζωή τους και διέγραψαν το παρελθόν τους, καταθέτοντας οικειοθελώς και αμαχητί τα όπλα.

Στα χρόνια της πασοκικής (εν)αλλαγής, η ιστορία αυτού το αντάρτικου (που έμεινε φυσικά χωρίς να αναγνωριστεί από την πολιτεία επί ανδρέα) ονομάστηκε εμφύλιος πόλεμος. Έλληνες να ντουφεκάνε έλληνες, που έλεγε κι εκείνη η ατάκα του βέγγου, που τσαλάκωσε λίγο μια γωνιά από το κάδρο της υστεροφημίας του.

Μόνο που ο όρος αδυνατεί να σταθεί και να προκαλεί την κοινή λογική. Γιατί στο δεκεμβριανό γύρο – προοίμιο αυτού του εμφυλίου, τους έλληνες τους ντουφεκούσαν οι εγγλέζοιι κι οι ιδνοί του τσώρτσιλ που απομακρύνθηκαν από το πεδίο της μάχης εναντίον των ναζί, για να υποτάξουν το εαμ. Και γιατί στον πόλεμο αυτό συγκρούστηκαν δύο διαφορετικοί κόσμοι και δύο αντιμαχόμενα «έθνη». Το έθνος των εκμεταλλευτών με το έθνος του εργαζόμενου λαού. Κι αυτή η αντίθεση δεν προκύπτει άμεσα απ’ την κοινωνική σύνθεση των δυο στρατών –κι οι ταγματασφαλίτες εξάλλου μπορεί νάταν φτωχόπαιδα με λαϊκή καταγωγή- αλλά από την ανάλυση των ταξικών συμφερόντων και των διαφορετικών κόσμων που υπηρετούσαν.

Ο νέος όρος «εμφύλιος πόλεμος» (που αντικατέστησε το συμμοριτοπόλεμο στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας και την επίσημη κρατική ορολογία) αποδείχτηκε πως συγκάλυπτε πολύ καλύτερα απ’ ό,τι ο προηγούμενος όρος την ταξική ουσία αυτής της σύγκρουσης, με την τακτική των ίσων αποστάσεων, του πένθους για τα τραγικά λάθη και τις απώλειες κάθε πλευράς, τη λύπη για το γεγονός ότι υπάρχει ταξική πάλη, σε τελική ανάλυση. Αποδεικνύοντας έτσι τη γενική εκτίμηση ότι ο σοσιαλδημοκρατικής κοπής αντικομμουνισμός είναι πολύ πιο αποτελεσματικός στο έργο του από την αντίστοιχη ωμή και χυδαία εκδοχή του.

Ο σύγχρονος σοσιαλδημοκρατικός μύλος (με κορμό το σύριζα) όλα τα αλέθει, αριστερόστροφες και δεξιόστροφες κριτικές, παντρεύοντας πχ αναρχίζοντες που φωνάζουν στους τοίχους «βάρκιζα τέλος», με τον κλασικό αντιζαχαριαδικό ευρωκομμουνισμό, που θεωρεί ως το πιο κομβικό λάθος την αποχή από τις εκλογές του 46’ (τις τόσο νόθες και διαβλητές εκλογές, που οδήγησαν ακόμα και ορισμένους αστούς πολιτευτές, υπεράνω κάθε υποψίας για τυχόν φιλοεαμική στάση, στην επιλογή της αποχής).

Υπάρχει όμως χώρος σήμερα για την ανάπτυξη της σοσιαλδημοκρατίας και των θέσεών της; Για να το πω διαφορετικά, τι ανάγκη έχει το σύστημα τη σοσιαλδημοκρατία στην παρούσα φάση ανάπτυξής του και με τους υπάρχοντες συσχετισμούς –με τους οποίους δε νιώθει ακόμα να απειλείται άμεσα και να χρειάζεται κάποιου είδους σωσίβιο; Με άλλα λόγια, το σύστημα δε φαίνεται να χρειάζεται σήμερα κάποια εκλεπτυσμένη μορφή αντικομμουνισμού -ως κυρίαρχη τουλάχιστον, γιατί πάντα θα κρατάει εφεδρείες και θα λειτουργεί παράλληλα εναλλακτικά σχέδια- κι έτσι επιστρέφει όλο και περισσότερο στον πατροπαράδοτο μεταπολεμικό κομμουνισμό –αφήνοντας πίσω τη μεταπολιτευτική παρένθεση.

Αυτό μπορεί να φανεί πχ και στο παρακάτω απόσπασμα.

(…) ουδόλως φανταζόμενοι ότι με την τακτικήν αυτήν θα έλθη κάποια στιγμή να μη υπάρχη όχι Κυβέρνησις διά να την διαδεχθούν, αλλ’ ούτε Κράτος και Έθνος διά να παριστάνουν έστω και τους πολίτας του!

Αλλ’ οι αρχηγοί δεν πρόκειται να σώσουν την Ελλάδα. Οι αρχηγοί, διά να υπάρξουν και να είναι αρχηγοί, πρέπει πρωτίστως να υπάρξη η Ελλάς, όπως οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιληφθούν, επί τέλους, ότι διά να αποκτήσουν καλυτέραν ζωήν πρέπει προηγουμένως να εργασθούν σκληρά και με στερήσεις, ώστε να μπορέση να κινηθή και η βιομηχανία και το εμπόριον και γενικά να μπη σε κάποιο ρυθμό η οικονομική ζωή του τόπου, πράγμα το οποίον δεν δύναται να γίνη με την σημερινήν νοοτροπίαν των μεγάλων ημερομισθίων και την τακτικήν της εργασίας των ολίγων ωρών.

Η πρόσκτησις αγαθών χρειάζεται θυσίας, και η μεγαλυτέρα θυσία σήμερον είναι να περιορίσωμεν όλοι τας ανάγκας μας και τας απαιτήσεις μας και να εντείνωμεν την εργασίαν μας, διότι μόνον η εργασία θα παραγάγη τον πλούτον και την άνεσιν που όλοι ζητούμεν και επιδιώκομεν. Χωρίς εργασίαν δε δύναται τίποτε να δημιουργηθή.

Εκτός εάν αναμένωμεν και πιστεύωμεν ότι με αυτά που διδάσκουν οι αριστεροί τους οπαδούς των υπάρχει πιθανότης να γίνωμεν όλοι αποτόμως πλούσιοι! Αυτοί όμως που έχουν αυτάς τας αντιλήψεις ας μάθουν και μίαν άλλην αλήθειαν εν προκειμένω, που είναι χρήσιμος ασφαλώς εις όσους πιστεύουν εις τις ανοησίες αυτές.

Εάν λοιπόν υποθέσωμεν πως αύριον έγινε κομμουνισμός, όπως το θέλουν και τον φαντάζονται αυτοί –δηλαδή να τα μοιράσουμε όλα- είναι τόσο φτωχός αυτός ο τόπος, που, εάν μοιράσωμε το εθνικό του εισόδημα, είναι ζήτημα εάν θα πάρουμε ο καθένας μας περισσότερο από 1.500 δραχμές! Και όταν τις φάμε και αυτές, τότε ασφαλώς μπορούμε να χτυπήσουμε στον τοίχο τα κεφάλια μας! Διότι κάπου εκεί βαδίζομεν με τα μυαλά που έχουμε και εάν δεν αφυπνισθούμε και δεν ριχτούμε στη δουλειά, πραγματικά με όρεξη, με κέφι , με διάθεση, δια να φτιάξουμε κάτι περισσότερο και καλύτερο και διά τον εαυτόν μας και διά τον τόπον.

Είναι εντροπή και αίσχος και ηλιθιότης και μωρία μας να μη μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις τόσες τρομερές θυσίες που υπέστημεν διά το συμμαχικόν αγώνα, διότι ευρέθησαν ελάχιστοι ουτοπισταί που παραλογίζονται και ομιλούν περί Βαλκανικών Σοσιαλιστικών Συνομοσπονδιών και οι οποίοι (…) κτλ, κτλ.

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το βιβλίο «sos» του ιωάννου –sic-δ. πασσά, ως παράρτημα στο «πώς θα γίνη ο τρίτος γύρος» του ίδιου, γραμμένο το εθνοσωτήριο (για το έθνος των εκμεταλλευτών στην ελλάδα) 1945. Που το έδινε προσφορά στους αναγνώστες της η ακροδεξιά ελεύθερη ώρα, πριν από μερικούς μήνες.


Αν τυχόν όλα αυτά δε σας φαίνονται τόσο.. ακραία και γραφικά (πέρα από τις διατυπώσεις και την ωραία καθαρεύουσα), είναι επειδήέχουν καταστεί σήμερα ο κυρίαρχος λόγος του αστικού μπλοκ εξουσίας (κρατώντας χρυσή εφεδρεία το σοσιαλδημοκρατικό σενάριο). Ο εμφύλιος παραμένει στο σημερινό σκηνικό όχι απλά επίκαιρος, αλλά παρών. Μόνο που αφορά το έθνος των εκμεταλλευτών και του εργαζόμενου λαού από την άλλη. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερη θα ‘ναι κι η οργάνωση του αγώνα μας.

ΖΗΤΩ Η ΑΣΤΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕ Μ%#@*Α!!

 ΖΗΤΩ Η ΑΣΤΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕ Μ%#@*Α!!

(ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΠΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ)


.......Παίδες, έρχονται αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Πρόσβαλλές το πολίτευμα, δηλαδή την αστική δημοκρατία; Ε, τσάκω ισόβια να γουστάρεις. Αν τη προσβάλλεις στο ίντερνετ, οκ, πάρε δέκα (χρονάκια). Κι αυτό είναι πολύ σωστό γιατι κάποιοι το είχαν παρακάνει. Ταυτόχρονα, τα ισόβια για τους καταχραστές δημοσίου χρήματος γίνονται εικοσαετία
 που γίνεται πενταετία που γίνεται μέχρι να τελείωσει η δίκη, έξω.(Ποιά δίκη;)


Κι αυτό είναι πολύ σωστό.
Είσαι πολιτικός-κλέφτης και καταχραστής; Ή είσαι πολιτικός που κατέστρεψε μια χώρα, σκοτώνοντας κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπους και εξοντώνοντας εκατομμύρια;
Ό,τι κι αν έκανες, δεν είσαι το ίδιο με τον αληταρά που προσβάλλει την αστική δημοκρατία. Με τον κομμουνιστή που ονειρεύεται να σε στείλει στα γκούλαγκ και να σου πάρει το σπίτι. Εσύ είσαι η αστική δημοκρατία. Ο αντιπρόσωπος της. Δεν του παίρνεις το σπίτι. Δε τον καταδικάζεις σε θάνατο και μαρασμό. Όπως λένε και ξαναναλένε, "..με τις θυσίες του Ελληνικού λαού, η Ελλάδα ξαναβρίσκει τον δρόμο της..".
Το έχουν πει αυτό. Πολλές φορές. Μίλησαν για θυσίες. Ξεκάθαροι ήταν. Για τις θυσίες του γείτονα σου, του φίλου σου, του γνωστού σου. Αυριο, τη δικιά σου. Όχι τη δικιά τους.  Τα λένε οι άνθρωποι, είναι ειλικρινείς. Κι εσύ τους επιβράβευσες. Τους έδωσες τη πλειοψηφία, αν προσθέσεις και την αποχή στις εκλογές
 που η αποχή, αναμφίβολα, δεν είναι παρά ανοχή σε αυτόν που κυβερνά.
Ποιός είσαι εσύ λοιπόν που θα τους αμφισβητήσεις; Ποιός είσαι εσύ που θα προσβάλλεις την αστική δημοκρατία, το πολίτευμα που τα επέτρεψε όλα αυτά, το πολίτευμα που ενώνει δεξιούς, αριστεροδημοκράτες και κεντρώους; 94% δε της έδωσες στις προηγουμενες εκλογές; (βάλε και την αποχή, κοντά στο 96 και κάτι). 
Η αστική δημοκρατία, η μήτρα του καπιταλίσμού και της ελεύθερης αγοράς, επιτρέποντας τη δημιουργία μονοπωλίων, τραστ, τη συσσώρευση του πλούτου στους ολίγους, τη φοροδιαφυγή των ολίγων και τη φυγάδευση του πλούτου αυτού εκτός επικράτειας, 

η αστική δημοκρατία, η ονείρωξη του κάθε κακομοίρη να γίνει αστός κι αυτός, σεβαστό μέλος κλειστών κλαμπς, πατώντας σε πτώματα εργατών, των διπλανών του, αποδεχόμενος ένα αναπόφευκτο ποσοστό ανεργίας και δυστυχίας γύρω του, αρκεί να μην είναι σε αυτόν,
η κυριαρχία της διαφήμισης, της κατανάλωσης, της εκπόρνευσης των παιδιών του αλλά και του ιδίου προκειμένου να είναι trend, brand names στα πουκάμισα, τα αμάξια και τη ψυχή του, big brother στις καλές εποχές όταν άδειαζε μέσα του από ιδανικά κι αξίες και προτιμούσε να σκοτώνει τον χρόνο του με κάτι "ελαφρύ" στην τηλεόραση για να μην προβληματίζεται, με το άδειο βλέμμα , αδειασμένο από την κάμερα, να κοιτάζει εξίσου άδεια βλέμματα reality παικτών, άδεια βλέμματα, αλληλοπαρηγορούμενα για το άδειο τους,

η αστική δημοκρατία, αγωγός της κοινωνίας του θεάματος, κοινωνός του απολιτικ που δεν ήταν ποτέ απολιτίκ παρά μια επίφαση για το κάργα πολιτίκ της συσσώρευσης του πλούτου στους ολίγους,αν κι έχω μπερδευτεί λίγο με όλα αυτά, 
είχαμε όντως αστική δημοκρατία;
 Αν ναι, πώς φτάσαμε στην καταστροφή αφού η αστική δημοκρατία είναι εξ ορισμού καλή; 
Μήπως δεν είχαμε λοιπόν αστική δημοκρατία; 
Μήπως έχουν δίκιο οι γαλαζοπράσινοι εθνοσωτήρες που ισχυρίζονται ότι μέχρι σήμερα είχαμε "σοβιετική οικονομία και σοβιετικές δομές";


Μήπως φταιει η Σοβιετική ένωση, που ακόμα και νεκρή, μηχανορραφεί εναντίον των Δυτικών κοινωνιών; 


Κομμουνιστική δεν ήταν- αδιαμφισβήτητα, τί να λέμε τώρα- η απόφαση να μπούμε στην καπιταλιστική Ε.Ε;


Ποιός ξεχνάει ότι στα χρόνια της Μεταπολίτευσης κυβερνηθήκαμε διαδοχικά από τον σοσιαλμανή Καραμανλή, τον σταλινικό Ανδρέα, τον μαρξιστή Μητσοτάκη και τον μαοϊκό ακροαριστερό Σημίτη;
Ή μήπως έχουν δίκιο κάποιοι "αντικαθεστωτικοί" Ακροδεξιοί που ισχυρίζονται ότι δεν είναι οι καπιταλίστές αυτοί που μας παίρνουν τα σπίτια αλλά οι κομμουνιστες και πάλι, 
μιας και ο Στουρνάρας είναι γνωστός λενινιστής, ο Σαμαράς κρυφοκομμουνιστής, 
και η εφαρμοζόμενη πολιτική που σε σκοτώνει, καθαρά κομμουνιστικής εμπνεύσεως μιας και επιχειρείται εξίσωση προς κάτω;
Οκ, στον κομμουνισμό δεν υπάρχουν Λατσοβαρδινογιανναιομπομπολαιοι να βουτάνε το δημόσο χρήμα, δεν υπάρχουν ιδιωτικοποιήσεις, όυτε αστεγοι ή σπίτια χωρίς ηλεκτρικο.
Λεπτομέρεια 'ομως αυτό, δε θα την αφήσουμε να μας το χαλάσει.
Και για να τα λέμε όλα, ο Μπόμπολας δεν είναι γνωστός κομμουνιστής; 
Η Ανατολικογερμανίδα καγκεμπίτισσα Μέρκελ δεν έχει, 
όπως φαινεται και στην ακολουθούμενη πολιτική της υπερ των καπιταλιστικων ολιγοπωλιων
-που το βλέπετε το οξύμωρο;-
κομμουνιστικά κίνητρα;
Μήπως και σε αυτή την περίπτωση μηχανορραφουν οι κομμουνιστές, εντελώς ύπουλα όμως, για να μας κάνουν να σιχαθούμε την αστική δημοκρατία και τον καπιταλισμό, στρέφοντας μας στον κομμουνισμό;
Σατανικό σχέδιο, indeed.

Αλλά τώρα κι αν έχω μπερδευτεί. Έχουμε αστική δημοκρατία ή όχι; Είχαμε ποτέ; Μήπως στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ πραγματική αστική τάξη, όπως λένε άλλοι; Μήπως στην Ελλάδα οι πλούσιοι είναι μουνόπανα ενώ στον υπόλοιπο κόσμο είναι καλοί; Μήπως δηλαδή φταίει ότι η Ελληνική αστική τάξη δεν έχει εθνική συνείδηση ενώ πχ στην Αμερική 'η στην Ευρώπη οι πλούσιοι έχουν και δεν έχουν μεταφέρει κανένα εργοστασίο στη Κίνα;


Δεν είναι αλήθεια ότι αλλού,πχ στον Ευρωπαικό Νότο, 
που έχουν πραγματική αστική δημοκρατία κι όχι όπως εδώ ιμιτασιον,
 περνάνε όλοι φίνα, μηδενική ανεργία, μέλι και γάλα στα συντριβάνια;

Το συμπέρασμα είναι ατράνταχτο. Η Ελλάδα καταστράφηκε επειδή η αστική της τάξη, οι πλούσιοι δηλαδή, αλλά και οι κυβερνήτες της,
ήταν κομμουνιστες ραδιούργοι και παρτάκηδες.

Επομένως, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, ιδού το σχεδιάγραμμα που ξεβρακώνει τους κομμουνιστές που κατέστρεψαν (η μία δεξιά εκδοχή) ή συνεχίζουν να καταστρέφουν (η άλλη δεξιά εκδοχή), την Ελλάδα μας.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΦΡΙΚΤΗ 


ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ


 1831-1967, (μετά τον θάνατο του Καποδίστρια) : ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ Α'
                                                     (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ    ΒΑΣΙΛΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ)

1967-1974                                                        :ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
(ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟ)

1974-2010                                                             : ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ Β'
                       (ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΘΝΑΡΧΗ-ΑΝΤΡΕΑ-ΣΗΜΙΤΗ)


2010-......                                                                 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ Γ'
                       (ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ    ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ-ΜΕΡΚΕΛ-ΣΑΜΑΡΑ)


Σόρυ παιδιά μπερδεύτηκα, μα τί είναι αυτό σήμερα, εννοούσα ότι
 από το 2010 έχουμε τη πραγματική αστική δημοκρατία, κι όπως πολύ σωστά θα διατάσσεται στο νέo Ποινικό Κώδικα, don't fuck with αστική δημοκρατία γιατί αλλιως η αστική δημοκρατία θα fuck with you.Ζήτω λοιπόν η αστικη δημοκρατία!
Ζήτω το πολίτευμα που επιτρέπει την ύπαρξη καναλαρχών, μεγαλοεργολάβων και μεγαλοτραπεζιτών που τρώνε τα λεφτά σου όταν η οικονομία πάει καλά
 και πίνουν το αίμα σου όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση.
-Γιατί ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην οικονομική ζωή της χώρας,
όπως λέει το άρθρο 5Σ,
όχι μόνο ο εφοπλίστής αλλά ΚΑΙ ο καναλάρχης,
όχι μόνο ο μεγαλοεργολαβοκαναλάρχης αλλά ΚΑΙ ο τραπεζίτης-

Ζήτω το πολίτευμα που επιτρέπει στο αίμα σου να ταξιδεύει σε τράπεζες του εξωτερικού και σε offshore.
Zήτω το πολίτευμα που στα δύσκολα σώζει καναλάρχες, μεγαλοεργολάβους, μεγαλοτραπεζίτες και λοιπούς καπιταλιστές.
Ζήτω το πολίτευμα που στα δύσκολα, δε ζητάει παρά τη συναίνεση δικαστικών και ένστολων ταϊζοντας τους όσα φράγκα περισσεύουν, οι υπόλοιποι, ψόφο.
Ζήτω το πολίτευμα που ή βάση του είναι ένα ξεκωλιασμένο Σύνταγμα στις διατάξεις που προστατεύει τους φτωχούς και τους μεσαίους, μα αυστηρό και απαρέγκλιτα εφαρμοζόμενο στις διατάξεις που προστατεύουν τη συσσώρευση πλούτου στους δες παραπάνω.
Ζήτω το πολίτευμα που επιτρέπει την ίδια του τη παραβίαση σε καταστάσεις "εκτάκτου ανάγκης", (ζήτω ο Καρλ Σμιτ, ναζιστόμουτρα), όταν οι ίδιοι τη προσδιορίζουν σε καταστάσεις που απειλούνται τα συμφέροντα των δες παραπάνω (Άρθρο 48 Σ, 44, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου κλπ).
Ζήτω το πολίτευμα που πουθενά στον κόσμο δεν απέτρεψε τη γιγάντωση των καπιταλιστών, τόν αεριτζίδικο χρηματιστηριακό πλούτο, τη δημιουργία too big to fail υπερτραπεζών, τραστ, μονοπωλίων, τη μεγιστοποίηση των κερδών τους, την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, με αποτέλεσμα να μείνουν εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς τα βασικά και άλλοι τόσοι ξεσπιτωμένοι,
το πολίτευμα που όχι μόνο δεν αποτρέπει τα παραπάνω αλλά είναι σχεδιασμένο ώστε να τα υπηρετεί.
Ζήτω η αστική πουτάνα   δημοκρατία των Λατσομπομπολοψυχαρηδοβαρδινομελισσανιδοσαλαίων.
Ζήτω η αστική δημοκρατία που στο άρθρο 28 Σ καταργεί την εθνική κυριαρχία.και στο 27 δίνει το δικαίωμα στους βουλευτές για μεταβολή ορίων της επικρατειας 
Ζήτω η αστική δημοκρατία που βγάζει δήμαρχους εφοπλιστές, νυχτόβιους και τον εγγονούς  μεγαλο-σουπερμαρκετάδων
 και υποδεικνύει τους επόμενους ¨αντιπροσώπους¨του 
( ο σαρκασμός εδώ δεν αφορά το δικαίωμα των πολιτών να εκλέγουν ελεύθερα όποιον θέλουν αλλά τη δύναμη των καπιταλιστών,
 αναπόφευκτη συνέπεια και βάση της αστικής δημοκρατίας, 
να καταργούν, προπαγανδίζοντας και πληρωνοντας, εμμέσως το "ελεύθερα" )
Zήτω η αστική δημοκρατια και οι υπερασπιστές της, οι ακούραστοι θεματοφύλακες της,
 η Ελληνική Δικαιοσύνη, η Ελληνική Δημοσιογραφία, η Ελληνική-και ξένη- Πλουτοκρατία και τα Ελληνικά Σώματα καταστολής.

Ο Θεός να μας παίρνει χρόνια και να τα δίνει στην αστική δημοκρατία και τους υπερασπιστές της 
(αυτό ακριβώς γίνεται τώρα,
χρόνια, σπίτια, λεφτά, ζωές, παιδιά στα ξένα, στην ανεργία, στην εκπόρνευση, στον τάφο)

Κάτω τα χέρια από την αστική δημοκρατία, τα χέρια πάντα ψηλά
(για να σας εκτελεί καλύτερα)
Ζήτω η αστική δημοκρατία, ο ΕΝΦΙΑ της, το τέλος επιτηδεύματος, η εισφορά αλληλεγγύης, η μείωση των συντάξεων, η φοροδιαφυγή των πλουσίων, η κινεζοποίηση και η ελαστική εργασία, το flexicurity και η εργασιακή ανασφάλεια, ο θάνατος της δωρεάν Παιδείας, της δωρεάν Υγείας, του δωρεάν ρεύματος, του δωρεάν νερού, της στέγασης,
ζήτω η ανεργία και το επίδομα της στον ένα στους δεκαπέντε ανέργους, 
ζήτω το ξεσπίτωμα, οι υψηλές αντικειμενικές και η παραχώρηση της δημόσιας περιουσίας για ξεροκόμματα στους "επενδυτές", 
ζήτω το ΤΑΙΠΕΔ, 
η παραχώρηση του Ελληνικού στον Λάτση, 
ο Ιππόδρομος στον Κόκκαλη,
 ο ΟΠΑΠ στον Μελισσανίδη, 
ο ΟΤΕ στους Γερμανούς,
 τα λιμάνια στους Κινέζους, 
οι μαρίνες στους Τούρκους, 
ο αέρας στο #%@& της μάνας τους για να αερίζεται 
και το ρεύμα και το νερό δε ξερω που,
 ζήτω η αστική δημοκρατία, ο τουρισμός,η μαύρη-ανασφάλιστη εργασία και το all inclusive των μεγαλοξενοδόχων και της κρουαζιέρας που τελικά δεν αφήνουν και τόσα στις ντόπιες οικονομίες, 

ζήτω η αστική Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή ένωσηare you talking to me; Αre you talking to me εχθρέ της αστικής δημοκρατίας; Στη φυλάκα.


Κι εσύ κρυφοκομμουνιστή Αμερικάνε δικαστή του Supreme Court! Μέσα!


celin

Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει τις νέες επεμβάσεις

Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει τις νέες επεμβάσεις
Από το Κάρντιφ και το Νιούπορτ, έως την Αθήνα και τη Σούδα, παράλληλα σε δεκάδες χώρες και πόλεις, από αύριο Σάββατο 30 Αυγούστου έως και τη δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, μια διαδήλωση θα απλώνει τα πανό της μ' ένα σύνθημα - αίτημα: Τη διάλυση του ΝΑΤΟ, με ειδικό - άμεσο αίτημα για τις χώρες - μέλη του την αποδέσμευση απ' αυτό.
Τι είναι αυτό που κινητοποιεί ταυτόχρονα χιλιάδες ανθρώπους σε διάφορα μήκη και πλάτη; Το γεγονός ότι στις 4 και 5 Σεπτέμβρη στην Ουαλία θα γίνει η μεγαλύτερη συγκέντρωση ξένων ηγετών που έγινε ποτέ στη Βρετανία (...) Ο Πρόεδρος Ομπάμα, η καγκελάριος Μέρκελ και ο Πρόεδρος Ολάντ αναμένεται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνόδου του ΝΑΤΟ μαζί με τους ηγέτες και υπουργούς από περίπου 60 χώρες.
Απέναντι σ' αυτή τη σύναξη των γερακιών, ορθώνει τις δικές του δυνάμεις το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, παράλληλα με τη διοργάνωση μιας διάσκεψης ειρήνης μέσα από την οποία το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης διακηρύσσει ότι «το ΝΑΤΟ αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη, πιο δυνατή και επιθετική στρατιωτική συμμαχία στον κόσμο», ότι «αποτελεί εχθρό για την ειρήνη, εχθρό των λαών» και ότι «η διάλυσή του πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όσους υπερασπίζονται την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο, μαζί με το δικαίωμα να παλεύει κάθε λαός για την αποδέσμευση από αυτό».
***
Μήπως είναι υπερβολή οι εκτιμήσεις του ΠΣΕ για το ρόλο του ΝΑΤΟ; Η καταγραφή και μόνο των επεμβάσεων που ακολούθησαν την ανατροπή των συσχετισμών του '90-'91, μετά την επικράτηση της αντεπανάστασης, μαρτυρά ότι έχει δίκιο το ΠΣΕ όταν θυμίζει ότι το ΝΑΤΟ ποτέ δεν ήταν ένας αμυντικός σχηματισμός, αντίθετα ήταν ένα επιθετικό όργανο για τα σχέδια των μονοπωλίων όπου Γης, που έγινε ακόμα πιο επιθετικό και διεύρυνε την ακτίνα δράσης του έτσι που να γίνει πράγματι ο παγκόσμιος χωροφύλακας σε όλο τον πλανήτη: Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Λιβύη μετράνε ακόμα τις πληγές από τη ΝΑΤΟική επέμβαση, όπως οι λαοί στο Ιράκ, στη Συρία, στην Παλαιστίνη ξέρουν ήδη όχι μόνο τι έπαθαν, αλλά τι ακόμα χειρότερο τους περιμένει. Μ' αυτήν την προϊστορία και με δεδομένη τη διακήρυξη ενόψει της συνόδου της Ουαλίας ότι η Ουκρανία είναι το αμέσως επόμενο πεδίο επέκτασης της δράσης του ΝΑΤΟ, είναι απόλυτα δικαιολογημένη η κινητοποίηση των αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων ενόψει της συνόδου της Ουαλίας.
***
Διακηρυγμένος στόχος της συνόδου του ΝΑΤΟ είναι «να διασφαλίσει ότι το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι στην πρώτη γραμμή της οικοδόμησης σταθερότητας σε έναν απρόβλεπτο κόσμο» και στις ειδικές αποφάσεις του είναι «να λάβει περαιτέρω μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της Συμμαχίας μας, έτσι ώστε να παραμένει ισχυρή, ευέλικτη και έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση για την ασφάλεια» (Ράσμου
σεν, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ). Ειδικός στόχος, επίσης διακηρυγμένος, η εγκατάσταση μόνιμης βάσης του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, εξ ου και πληθαίνουν οι αναφορές τους περί επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία που σαν τέτοια δικαιολογεί και τη δημιουργία βάσης και την επέμβαση του ΝΑΤΟ. Σ' αυτήν την κατεύθυνση στα σκαριά είναι και η συγκρότηση ενός ακόμα Σώματος Αμεσης Επέμβασης στην περιοχή, κατά τα πρότυπα του ελληνικού πρώην Γ' Σώματος, που έχει μετεξελιχθεί σε «ένα αξιόμαχο ΝΑΤΟικό Σώμα Στρατού, έτοιμο ν' αναπτυχθεί ταχέως, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου».
Οπως εύστοχα λίγο καιρό πριν σημείωνε ο «Ρ», αποτυπώνοντας το πνεύμα που θα κυριαρχήσει και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία, χωρίς πολλά πολλά «στρογγυλέματα», ο γγ του ΝΑΤΟ ιεραρχεί τη δυνατότητα της λυκοσυμμαχίας για ανάπτυξη στρατιωτικής δράσης όπου Γης με τη φράση: «Για να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας στο σπίτι μας, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση κρίσεων στο εξωτερικό»...
Σ' αυτήν την κατεύθυνση ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει πράσινο φως για την «ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων» ως άνοιγμα του δρόμου για τη στάθμευση μη επανδρωμένων αμερικανικών αεροσκαφών στη Σούδα, όπως αξιώνουν εδώ και καιρό οι Αμερικανοί.
Καθώς ούτε τα προσχήματα δεν κρατούνται για τη διακηρυγμένη επιθετικότητα, οι λαοί της περιοχής μας ήδη δρέπουν το αποτέλεσμα ειδικά μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις για τη δράση των λεγόμενων «τζιχαντιστών» σε Ιράκ και Συρία, που αποτελούν δυνάμεις, οι οποίες στηρίχτηκαν και εξοπλίστηκαν από ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, για να προωθήσουν τα γεωπολιτικά τους σχέδια και σήμερα αξιοποιούνται ως πρόσχημα, για να δικαιολογήσουν νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις εναντίον χωρών και λαών.
***
Εν κατακλείδι: Στην Ουαλία συγκεντρώνονται οι πρόθυμοι να συζητήσουν και αποφασίσουν τις νέες επεμβάσεις. Αμεσο επίδικο η Ουκρανία αλλά συνολικότερα η αντιπαράθεση για τα ενεργειακά και τους αγωγούς.
Για το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα είναι σημαντικό να αναδείξει τόσο ιστορικά τα εγκλήματα του ΝΑΤΟ όσο και τη διαπλοκή των θεμάτων που προϊδεάζουν για τις επόμενες επεμβάσεις. Να θυμίζει ότι το ΝΑΤΟ επιχείρησε με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΗΕ και έσφαξε το λαό της Γιουγκοσλαβίας, έκανε επέμβαση για τη «δημοκρατία» στη Λιβύη που σήμερα έχει οδηγηθεί στην τριχοτόμηση, εξόπλισε τους ισλαμιστές που σήμερα ανακηρύσσουν χαλιφάτα σε Συρία και Ιράκ με διαφορετικούς ρόλους αλλά πάντα υπό την υψηλή εποπτεία των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, για να γίνει πράξη το «ελεγχόμενο χάος» που διασφαλίζει ΝΑΤΟικό έλεγχο σε αγωγούς και πηγές.
Μ' αυτά τα δεδομένα είναι αυτονόητες και οι διαδηλώσεις στο Κάρντιφ, στο Νιούπορτ, στην Αθήνα, στη Σούδα κι αλλού.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση
  • Σφοδρές μάχες στην περιοχή της Αζοφικής, κατηγορίες για εισβολή ρωσικού στρατού
  • Εκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σημείο ελέγχου του ουκρανικού στρατού στην περιοχή της Μαριούπολης, όπου ετοιμάζει θέσεις άμυνας
Associated Press
ΝΤΟΝΕΤΣΚ.--
Οξύνεται η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης των εθνικιστών και των φασιστών του Κιέβου, του ΝΑΤΟ και της καπιταλιστικής Ρωσίας για τις εξελίξεις στην ανατολική Ουκρανία και τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, όπου μαίνονται σφοδρές μάχες. Την ίδια ώρα, με πρωτοβουλία της Λιθουανίας και έκκληση της Ουκρανίας, συγκλήθηκε χτες το βράδυ έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στην Ουκρανία. Νωρίτερα οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, ο λεγόμενος πρωθυπουργός, Αρσένι Γιατσενιούκ, και ο Πρόεδρος, Πέτρο Ποροσένκο (που ανέβαλε το ταξίδι του στην Τουρκία), ισχυρίστηκαν ότι στη νοτιοανατολική Ουκρανία «εισήχθησαν» πάνω από 1.000 Ρώσοι στρατιώτες, που δρουν ως ρωσόφωνοι πολιτοφύλακες, ισχυρισμό που υιοθέτησε αμέσως και το ΝΑΤΟ.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από σημαντική υποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων στα πεδία των μαχών, όπου οι ρωσόφωνοι πολιτοφύλακες πήραν τον έλεγχο της πόλης Νοβοαζόφσκ, μιας παραθαλάσσιας πόλης 11.000 κατοίκων, μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα, ενώ κατέλαβαν και στρατηγικά περάσματα. Στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας αποσύρθηκαν και πάνε προς την κοντινή Μαριούπολη, όπου και εκεί οι ρωσόφωνοι αναπτύσσονται. Επίσης, σημασία έχει και η ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας όπου αναφέρει ότι πλέον δεν θα δίνει στη δημοσιότητα αναφορές για τις κινήσεις του στρατού.
Ο Αρσένι Γιατσενιούκ κάλεσε χτες το μεσημέρι τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το G7 να παγώσουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία «μέχρι η Ρωσία να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις της, τον εξοπλισμό της και τους πράκτορές της» από το ουκρανικό έδαφος. Ο Γιατσενιούκ δήλωσε επίσης πως το υπουργείο Οικονομικών θα δώσει 340 εκατ. δολάρια στην κεντρική τράπεζα για να στηρίξει τα συναλλαγματικά αποθέματα και να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της γρίβνα.
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Ανταλλαγή κατηγοριών για ψευδείς πληροφορίες
Στη συνεδρίαση που ήταν σε εξέλιξη έως αργά χτες βράδυ, ανώτερος αξιωματούχος με πρόσβαση στις συνομιλίες ανέφερε ότι ο ΟΗΕ εξετάζει την κλιμάκωση στην Ουκρανία αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις αναφορές για «ρωσική εισβολή». Η πρέσβης των ΗΠΑ, Σαμάνθα Πάουερ, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «χειραγωγεί και ψεύδεται» ενώ απαντώντας ο Ρώσος πρέσβης, Βιτάλιν Τσούρκιν, αρνήθηκε τις κατηγορίες από μια κυβέρνηση «που κάνει πόλεμο στον ίδιο της το λαό».
Κατηγορηματική άρνηση της Ρωσίας
Ο Ρώσος πρεσβευτής στο λεγόμενο Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (συνεδρίασε χτες), Αντρέι Κέλιν, απάντησε λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «δεν υπάρχουν Ρώσοι στρατιώτες» στην Ουκρανία, εκτός από «περίπου δέκα Ρώσους στρατιώτες που πέρασαν από λάθος τα σύνορα πριν δύο μέρες». Επίσης, ο πρέσβης της Ρωσίας στην ΕΕ, Βλαντιμίρ Τσιζόφ, είπε ότι οι ισχυρισμοί του Κιέβου «πυροδοτήθηκαν από τις προσπάθειες να δικαιολογήσουν τις στρατιωτικές αποτυχίες της στα ανατολικά και να υποβαθμίσουν τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνομιλιών στο Μινσκ». Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι αυτό είναι σχετικό με την έναρξη της διαδικασίας του Μινσκ, η οποία, πιστεύω, δεν αρέσει σε κάποιους. Πράγματι, δεν υπήρξε καμία πρόοδος στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά το γεγονός ότι έλαβε χώρα είναι αρκετά σημαντικό. Ανεξάρτητα από την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, η πρώτη επαφή μεταξύ της Τελωνειακής Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχει μεγάλη σημασία». Και σκωπτικά σημείωσε: «Μάλλον, σε κάποιους στο Κίεβο και σε άλλα μέρη, όχι απαραίτητα στην Ευρώπη (σ.σ. υπονοώντας τις ΗΠΑ), δεν αρέσει αυτό». Κατέληξε λέγοντας ότι «δεν δόθηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο». Ακόμα ο Τσιζόφ δήλωσε ότι η κίνηση «γίνεται και μπροστά στη συνάντηση του Ποροσένκο με τους ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ το Σάββατο στις Βρυξέλλες».
Πάντως, εντύπωση προκάλεσε και η παραδοχή του λεγόμενου «πρωθυπουργού» της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», Αλεξάντρ Ζαχαρτσένκο, που είπε σε συνέντευξή του πως «υπάρχουν περίπου τρεις - τέσσερις χιλιάδες εθελοντές Ρώσοι υπήκοοι που μάχονται μαζί τους και ανάμεσά τους και νυν στρατιωτικοί που προτίμησαν να μην περάσουν τις διακοπές τους σε μία παραλία αλλά αγωνιζόμενοι με τα αδέλφια τους». Αργότερα ο Ρώσος πρέσβης στην ΕΕ διευκρίνισε ότι αυτό είναι διαφορετικό πράγμα από ό,τι αναφέρεται από τα δυτικά μέσα ως εισβολή ρωσικών στρατευμάτων.
Με βάση τις εξελίξεις αυτές οι πρεσβευτές των 28 χωρών - μελών του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας θα συνεδριάσουν εκτάκτως σήμερα στις Βρυξέλλες. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, όμως συμμετέχει τακτικά σε συνεδριάσεις των χωρών - μελών της λυκοσυμμαχίας μέσω της Επιτροπής ΝΑΤΟ - Ουκρανίας. Με αφορμή τις εξελίξεις αυτές, η καγκελάριος της Γερμανίας, Αγκελα Μέρκελ, ανακοίνωσε χτες ότι στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ θα συζητηθεί η πιθανότητα επιβολής περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.
Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Κίεβο επανέλαβε την κατηγορία χτες το πρωί ενώ ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, τόνισε ότι μια ενδεχόμενη ρωσική στρατιωτική δράση στην Ουκρανία, εάν επαληθευτεί, είναι «απαράδεκτη».
Αμερικανοί στρατιώτες στην Ανατολική Ευρώπη
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Πενταγώνου (υπουργείο Αμυνας), οι ΗΠΑ θα στείλουν άρματα μάχης και περίπου 600 στρατιώτες στην Ανατολική Ευρώπη, «σε μια προσπάθεια να καθησυχάσουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ που ανησυχούν για τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία». Οι δυνάμεις αυτές θα πάνε ως τον Οκτώβρη στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής προκειμένου να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές ασκήσεις σε συνεργασία με άλλες χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ, διευκρίνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας, αντισυνταγματάρχης Βανέσα Χίλμαν. Οι στρατιώτες αυτοί θα αντικαταστήσουν τους αλεξιπτωτιστές της 173ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας που βρίσκονται ήδη εκεί. Σε αντίθεση με τους αλεξιπτωτιστές, οι στρατιώτες της αποκαλούμενης ταξιαρχίας των «Σιδερένιων Αλόγων» θα υποστηρίζονται από άρματα «M-1 Abrams» και τεθωρακισμένα οχήματα του πεζικού.
Διαμαρτυρία στο Κίεβο
Πάντως, και στο Κίεβο έχουν ξεσπάσει διαμαρτυρίες, όπως συνέβη και χτες έξω από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, όπου διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση του Ποροσένκο και της κυβέρνησης. Πολλές γυναίκες Ουκρανών στρατιωτών κατήγγειλαν ότι οι σύζυγοί τους πολεμούν χωρίς όπλα, νερό και φαγητό στην ανατολική Ουκρανία. Ωστόσο άλλοι διαδηλωτές απαιτούσαν τερματισμό του πολέμου και επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, ενώ υπάρχουν και φωνές που ζητάνε ενίσχυση του στρατού. Παρέμβαση έκανε και η αστή πολιτικός Γιούλια Τιμοσένκο (γνωστή ως βασίλισσα του αερίου από την περίοδο της καταλήστευσης της λαϊκής περιουσίας την περίοδο της ανατροπής του σοσιαλισμού), που ζήτησε κήρυξη στρατιωτικού νόμου.
Μετεγκατάσταση του ελληνικού προξενείου από τη Μαριούπολη
Με αφορμή την κατάσταση κοντά στη Μαριούπολη, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε τη μετεγκατάσταση του προξενείου από τη Μαριούπολη στην πόλη του Ντνιπροπετρόβσκ.
Επίτροπος της ΕΕ: «Η Ενέργεια πρέπει να εξαιρεθεί από τις κυρώσεις»
Παρά την κλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Ουκρανία, τα συμφέροντα μονοπωλιακών ομίλων της ΕΕ και της καπιταλιστικής Ρωσίας επιβάλλουν και κάποιους συμβιβασμούς. Ο επίτροπος για την Ενέργεια της ΕΕ, Γκίντερ Ετινγκερ, που είχε τις προηγούμενες μέρες συναντήσεις τόσο με τους Προέδρους της Ουκρανίας και της Ρωσίας και τους αντίστοιχους υπουργούς Ενέργειας, σημείωσε ότι ο τομέας της Ενέργειας θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας. «Το φυσικό αέριο δεν είναι ο κατάλληλος τομέας γιατί είναι μια υπόθεση από την οποία χάνουν όλοι, η Ρωσία, η Ουκρανία, η ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά.
Είπε ακόμα ότι προγραμματίζεται μια νέα συνάντηση για τις 6 Σεπτέμβρη. Την Τετάρτη πάντως η εταιρεία πετρελαίου «Γκαζπρόμ Νεφτ» ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνηθεί να εξαχθούν 80.000 τόνοι πετρελαίου προς την Ευρώπη, αλλά οι πληρωμές να γίνονται σε ρούβλια και όχι σε δολάρια, για να αποφευχθούν μπλοκαρίσματα πληρωμών.

Σ’ ΕΝΑ ΤΕΛΜΑ

Τα μέσα της ζωής γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Μια ολόκληρη τάξη, η εργατική, αφήνεται να πεθαίνει σιγά σιγά, αποδεκατισμένη και...

TOP READ